Woonbedrijf verhuurt, verkoopt en beheert woningen in Eindhoven en omgeving. Om dit goed te kunnen doen, hebben we uw persoonsgegevens nodig. U kunt erop vertrouwen dat we veilig en zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Op deze pagina leggen we u uit hoe we dat doen, waarvoor we uw gegevens gebruiken en wat uw rechten zijn.

 

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Uw privacy is belangrijk voor u, en voor ons. We beschermen uw privacy goed en we werken natuurlijk altijd binnen de kaders van de wet. Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin de regels staan over het beschermen van uw privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier toezicht op.

 

1. Uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot één persoon. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer. Soms verwerken we uw gegevens anoniem. Officieel gaat het dan niet meer om persoonsgegevens.

 

Categorieën van persoonsgegevens

We delen de persoonsgegevens op in 3 categorieën:

 1. Naam en contactgegevens: voornaam, achternaam, adres, historische adressen, e-mailadres en telefoonnummer.
 2. Betaalgegevens: rekeningnummer, betaalhistorie en inkomenstoets.
 3. Bijzondere persoonsgegevens: bijvoorbeeld gegevens voor de Sancties en Kansenlijst.

 

 

2. Doelen voor gebruik persoonsgegevens

We vragen alleen uw naam- en contactgegevens en uw inkomensgegevens als u zich bij ons inschrijft. Met deze gegevens kunt u reageren op vrijkomende woningen. Als u bij ons huurt, gebruiken we uw naam- en contactgegevens, uw betaalgegevens en eventueel bijzondere persoonsgegevens.

 

Soms gebruiken we gegevens ook in andere situaties. Onze klantenservice gebruikt bijvoorbeeld een aantal gegevens om u goed te kunnen helpen. Tenslotte gebruiken we persoonsgegevens voor onderzoek, het afhandelen van juridische geschillen en het bestrijden van fraude.

 

We gebruiken uw gegevens voor 4 hoofddoelen:

 

Doel 1: leveren van diensten

 • Inschrijven in onze systemen
 • Opmaken van het huurcontract
 • Klantenservice
 • Authenticatie van onze klant
 • Transacties uitvoeren en rekeningoverzichten versturen
 • Het onderhoud van de woning

Doel 2: Onderzoek en statistiek

 • Bijhouden van het aantal (nieuwe) klanten per stadsdeel of buurt
 • Analyseren van deze data

 

Doel 3: voorkomen van huurachterstand/ aanpak van overlast en fraude

 • Bijhouden van huurachterstand
 • Onderzoek naar woonoverlast
 • Onderzoek naar woonfraude

 

Doel 4: juridische geschillen

 • Het afhandelen van dossiers met een juridisch geschil
 • Bij een notering op de  Sancties en Kansenlijst

 

3. Toestemming en verplichting gebruik persoonsgegevens

Bepaalde persoonsgegevens zijn nodig om onze dienstverlening uit te voeren. We kunnen u dan alleen helpen als we deze gegevens van u hebben. Bijvoorbeeld een machtiging om de huur te betalen. Natuurlijk vragen we nooit meer gegevens dan we echt nodig hebben.

 

Wettelijke verplichting

Voor het verhuren of verkopen van een woning maken we een overeenkomst. Deze kunnen we alleen maken als we vooraf een aantal persoonsgegevens hebben. We noemen dit de precontractuele fase, oftewel de fase voordat we het contract tekenen.

 

De wet stelt eisen aan het contract én aan de fase vooraf. We moeten bijvoorbeeld uw inkomen toetsen voordat we u een woning verhuren. We volgen dus steeds de wet bij het verzamelen van uw gegevens.

 

Enquêtes

Wij voeren structurele enquêtes uit om onze dienstverlening te toetsen en verbeteren. Ook houden we soms incidentele enquêtes, bijvoorbeeld voor een project. In zo’n enquête vertellen we altijd wat het doel is van de enquête, waar we de resultaten voor gebruiken en of de enquête anoniem is.

 

Profielen

We maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, oftewel het gebruik van automatische profielen. Dit is voor onze dienstverlening niet nodig.

 

Cameratoezicht in de Woonwinkel

In onze Woonwinkel hangen camera’s voor uw en onze veiligheid. Bij de ingang van de Woonwinkel staat hierover een melding. We gebruiken de video-opnames alleen als we deze om veiligheidsredenen nodig hebben.

 

4. Delen van gegevens met andere partijen

Voor een aantal van onze taken schakelen wij andere partijen in, zoals aannemers voor het onderhoud aan uw woning. Deze partijen krijgen alleen gegevens van u die zij echt nodig hebben. Meestal is dit uw adres en soms ook uw telefoonnummer of e-mailadres om een afspraak te maken.

 

Voor de aanpak van zaken als overlast, hennep en fraude werken we samen met de gemeente, politie of andere partijen. We werken dan volgens een convenant.

 

Daarnaast maken we gebruik van een aantal softwareprogramma’s. De leveranciers hiervan zijn juridisch gezien ‘verwerkers’, dus sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst met deze bedrijven waarin we uw privacy meenemen.

 

Gegevens via anderen

Uw gegevens verzamelen wij in principe alleen via u.

 

We gebruiken een aantal softwareprogramma’s. De leveranciers van deze programma’s hebben toegang tot de persoonsgegevens en maken back-ups voor ons. Deze leveranciers zijn onze verwerkers, dus hebben wij een verwerkersovereenkomst met deze leveranciers.

 

Onze uitwisseling van gegevens valt altijd binnen de wettelijke kaders.

 

5. Gebruik van gegevens buiten de EU

Ons uitgangspunt is om uw persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. We beschermen uw gegevens zo altijd op een passend niveau. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geldt namelijk binnen de EU.

 

6. Beveiliging van uw gegevens

U kunt erop vertrouwen dat we uw persoonsgegevens goed beveiligen. We kiezen altijd voor een beveiligingsniveau dat past bij de technische ontwikkeling en de kosten. Zo voorkomen we zo goed als we kunnen dat de verkeerde mensen uw gegevens kunnen zien, veranderen of openbaar maken en dat uw gegevens verloren raken of op een andere manier verkeerd gebruikt worden.

 

Voorbeelden van onze maatregelen zijn encryptie en het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy.

 

Als we uw gegevens delen met andere organisaties, zorgen we dat ook deze organisaties uw gegevens technisch en organisatorisch goed beschermen.

 

7. Bewaartermijn van uw gegevens

Hoe lang we gegevens bewaren, hangt af van het type gegevens en het doel waarvoor we de gegevens gebruiken. Natuurlijk bewaren we gegevens nooit langer dan nodig en/ of wettelijk is toegestaan.

 

8. Uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens

Het is uw recht dat wij uw privacy goed beschermen. Daarnaast heeft u deze rechten:

 • Recht van inzage: u mag de persoonsgegevens inzien die wij van u verwerken.
 • Recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet kloppen, mag u deze aan laten passen.
 • Recht van verwijdering: als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waar we ze voor gevraagd hebben, mag u ons vragen deze te verwijderen. Behalve als wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst.
 • Recht op beperking: in de periode dat wij uw verzoek rond een van bovenstaande rechten verwerken, heeft u het recht om beperking van het verwerken van gegevens aan te vragen.
 • Recht van dataportabiliteit: u mag ons vragen alle gegevens die wij van u hebben, over te dragen aan een organisatie die u aanwijst. Dit kan alleen als wij deze gegevens verwerken op basis van toestemming of overeenkomst, niet als wij deze verwerken op wettelijke grond.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens als wij deze verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of algemeen belang. Er wordt dan een belangenafweging gemaakt.

 

Vraag of klacht over uw privacy

U kunt inzage of correctie van uw gegevens aanvragen bij ons. Het best kunt u naar onze Woonwinkel komen, maar u kunt ook bellen via 040-243 43 43. U krijgt dan een formulier. Vul het formulier in en lever het persoonlijk in in onze Woonwinkel. U moet dan ook een origineel legitimatiebewijs laten zien. Dus geen kopie. Zo zorgen we ervoor dat uw gegevens in vertrouwde handen blijven.

  

De volgende gegevens delen wij niet:
 
 • Aantekeningen en notities die wij voor intern gebruik hebben gemaakt;
 • Persoonsgegevens van anderen. We delen bijvoorbeeld geen klacht over een huurder die door de buurman is ingediend;
 • Persoonsgegevens die worden gebruikt voor de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. In artikel 23 AVG staan alle uitzonderingen.

​ 

Alle andere vragen, klachten of verzoeken kunt u naar ons sturen via info@woonbedrijf.com. Wij kunnen er dan schriftelijk en gemotiveerd op reageren en we zoeken samen een oplossing. Als we er samen niet uitkomen, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


 

9. Cookies

Op deze website gebruiken we cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die een webpagina meestuurt bij je bezoek en opslaat op je pc, tablet of smartphone. Wij gebruiken functionele cookies en analytische cookies, geen trackingscookies.

 

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Bijvoorbeeld door tijdelijk gegevens te onthouden die u in een formulier invult of door uw inloggegevens te onthouden als u daarvoor kiest.

 

Functionele cookies 

 

Analytische cookies

We gebruiken cookies om het bezoek aan deze website te meten via Google Analytics. We meten bijvoorbeeld welke pagina’s u bezoekt en hoe lang u op de website blijft. We gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren.

 

Wij maken gebruik van de optie om het IP-adres van bezoekers anoniem te maken. Hierdoor is het technisch onmogelijk om uw IP-adres te herkennen. Uw websitebezoek is dus altijd anoniem. Google kan de anonieme informatie aan andere partijen doorgeven als Google hier wettelijk toe verplicht wordt of als andere partijen informatie namens Google verwerken.

 

Analytische cookies  

 

Social media cookies

Dankzij de social media cookies kunt u pagina’s van onze website delen via social media.

 

Social media cookies  

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring geldt niet voor eventuele websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de manier waarop deze websites omgaan met uw gegevens. Voor de gebruiksvoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van derden verwijzen we u naar de websites van deze organisaties.

 

Cookies weigeren en verwijderen

Deze website werkt het best als u de cookies accepteert, maar u kunt ze weigeren en verwijderen. Dat doet u in uw browser.

 

Hier leest u hoe u dat doet:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari (iOS)
Safari (macOS)

Naast het weigeren van cookies via uw  browser kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt.

Installeer Google Analytics Opt-Out Add-On.


10. Contact met Woonbedrijf

Neem gerust contact met ons op als u vragen, opmerkingen of klachten heeft. Dat kan via info@woonbedrijf.com of 040-2 43 43 43.

 

  

Versie 1.1 / april 2018
Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl is als stichting de juridische verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.