De huidige regering heeft afspraken gemaakt over allerlei maatregelen voor de komende jaren, ook over onze huursector. De afgelopen tijd is hierover veel gezegd en geschreven. Op 12 maart jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Zo wil het kabinet ervoor zorgen dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar komen, door de hogere inkomens te stimuleren door te stromen en het scheefhuren tegen te gaan.

 

Huurverhoging Woonbedrijf

Woonbedrijf vindt dat mensen een eerlijke prijs moeten betalen voor wat ze krijgen. Dat er een goed evenwicht moet zijn tussen de betaalbaarheid van de woning en de kwaliteit van de buurt. Dat onze klanten recht hebben op een goed onderhouden woning en goede dienstverlening. En daar werken we met z’n allen aan. Woonbedrijf krijgt, behalve de huurverhoging, ook te maken met de opgelegde verhuurderheffing; een soort belasting op het verhuren van een goedkope huurwoning. Die belasting bedraagt 1,7 miljard euro per jaar die de sector aan het rijk moet afdragen. Voor ons betekent dat 25 miljoen euro per jaar.

 

Huurverhoging van 4%

Woonbedrijf heeft besloten de huren per 1 juli 2013 met 4% te verhogen. Dit percentage is door de minister vastgesteld en gebaseerd op de prijsstijging (inflatie) in 2012 (2,5%) verhoogd met 1,5%. Hiermee wijkt Woonbedrijf dus af van het besluit van de regering om de huurverhoging te koppelen aan het inkomen. Via deze link vindt u de diverse vragen en antwoorden.

 

Artikel Thuisnummer

In het afgelopen Thuisnummer staat een artikel over het woonakkoord van de regering en de gevolgen hiervan voor onze klanten. Vanaf 15 april vallen de huurverhogingsbrieven bij onze klanten in de bus. Hierin staat precies wat het nieuwe huurbedrag met ingang van 1 juli 2013 is.

 

Animatiefilm 'Het woonakkoord en de gevolgen voor u als huurder van Woonbedrijf'

U kunt hieronder in een animatiefilm zien wat het woonakkoord voor u betekent.


comments powered by Disqus