Op maandag 26 mei jl. heeft Minister Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst een werkbezoek gebracht aan Drents Dorp en Strijp-S in Eindhoven. De minister wilde de vernieuwende en innoverende kracht van gemeente en corporatie t.a.v. wet- en regelgeving in de bouw "voelen en ervaren".

 

Minister Blok (met regenjas) bezoekt een gerenoveerde woning in Drents Dorp

Daarom heeft minister Blok een bezoek gebracht aan Drents Dorp Oost wat een mooi voorbeeld is van hoe Woonbedrijf klantgestuurd werkt. In het voortraject zijn de Drents Dorp Angels ingeschakeld. Zij hebben op unieke wijze het programma voor de wijk gemaakt met de bewoners. Woonbedrijf is het vervolgens gelukt om samen met de leveranciers in een half jaar het plan te maken en te starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Woonbedrijf en de gemeente willen in volgende projecten ook zo snel mogelijk starten na het akkoord met de bewoners over het programma van de renovatie en nieuwbouw. Daarom hebben ze in het bijzijn van minister Blok een intentieovereenkomst gesloten om in een pilot te gaan werken. De gemeente Eindhoven loopt hierin voorop bij de verandering van wet- en regelgeving in de bouw met een parapluvergunning. Door de vergunningprocedures te vereenvoudigen en eisen te versoepelen, ontstaat meer ruimte voor partners als Woonbedrijf. Uitgaande van een vaste aanpak geeft de gemeente vooraf haar kaders mee en is Woonbedrijf verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de kwaliteitsborging. Projecten worden na de melding afgedaan met een pro-formavergunning. In 2014 wordt bovenstaande werkwijze voorbereid. Vanaf 1 januari 2015 willen Woonbedrijf en de gemeente voortaan een parapluvergunning hanteren voor standaardprojecten.

 

Minister Blok heeft in Drents Dorp ook gerenoveerde woningen bezocht. Met één bewoonster, een alleenstaande moeder met een autistische zoon, zijn door Woonbedrijf individuele afspraken gemaakt over het proces rondom het groot onderhoud. ‘Ik mag in mijn eigen tempo aangeven wat er wanneer gedaan wordt. Zonder deze persoonlijke benadering had ik niet aan het groot onderhoud durven beginnen’, vertrouwde de bewoonster minister Blok toe. Verder bezocht Blok de collectieve buurtmoestuin “Oes Moes”. Die is door Woonbedrijf gefaciliteerd, maar bewoners onderhouden de tuin. Hij was onder de indruk van de wijze waarop Woonbedrijf aan het klantgestuurd werken vorm geeft en de wijze waarop Woonbedrijf bezig is om gezamenlijk met haar leveranciers een integraal kwaliteitssysteem op te bouwen.

comments powered by Disqus