Ontwikkelend Beheer Eckart en Vaartbroek

Gemeente Eindhoven en woningcorporatie Woonbedrijf werken intensief samen om in de wijken Eckart en Vaartbroek in Eindhoven ruimte te geven aan initiatieven van bewoners. Ter gelegenheid van de samenwerking brengen Mary-Ann Schreurs, wethouder Cultuur, Design, Innovatie van de gemeente Eindhoven en Ingrid de Boer, algemeen directeur Woonbedrijf, op 7 mei ’s avonds een bezoek aan deze buurten. Daarbij wordt aandacht geschonken aan een aantal projecten die nu al met en door de buurt zijn/worden gerealiseerd.

 


In deze wijken staan we voor de opgave om het gebied toekomstbestendig te maken. Gemeente en Woonbedrijf zien dat als een transformatieproces met een sturende rol voor de bewoners als eigenaren van de buurt, zodat we zeker weten dat we de goede dingen doen en investeringen maximaal renderen. Zowel in de fysieke maatregelen (renovatie van woningen; herinrichting openbare ruimte) als in het mentale proces (eigenaarschap; sociale samenhang) bekijken we iedere keer waar zorg- en energietechnologie slim kan worden ingezet. Als we dat goed doen kan de kwaliteit van leven enorm verbeteren op een betaalbare manier (slimme lichttechnologie kan bijvoorbeeld bijdragen aan veiligheid in de openbare ruimte).

 

Gemeente en Woonbedrijf hebben zich verbonden aan dit transformatieproces via de werkwijze Ontwikkelend Beheer en Bewoners aan Zet en hebben afgesproken klantgestuurd te opereren. Bewoners worden als primaire eigenaar van de buurt betrokken bij projecten om op die manier een goede balans te krijgen tussen eigenaarschap, inzet, en resultaat.

 

In 2010 organiseerde Woonbedrijf ‘de 24 uur van … Eckart en Vaartbroek’, een bijeenkomst waarbij vijftien professionals zich bogen over de uitdagingen voor deze naoorlogse wijken. Deze 'snelkookpan voor ideeën' leverde een aantal aanbevelingen op. De belangrijkste was: ruimte geven aan organische groei en in gesprek met bewoners de financiën zo optimaal mogelijk inzetten.

 

Het proces van samen zoeken en samenwerken in de lijn van ontwikkelend beheer leverde werkenderwijs al enkele resultaten op, zoals een seniorensociëteit in Eckart, waarin de inzet van technologie bij het vitaal ouder worden een belangrijke rol speelt. Bewoners kwamen in 2010 zelf met een businessplan hiervoor, en negen maanden later konden de deuren geopend worden.

 

Sociëteit Andromeda in Eckart heeft inmiddels overtuigend aangetoond dat een bewonersinitiatief levensvatbaar kan zijn. Andromeda wordt kostendekkend gedraaid door gedreven vrijwilligers en is een bruisende ontmoetingsplek voor senioren.

 

Aan de Sonseweg staan 120 duplexwoningen waarvan Woonbedrijf heeft besloten ze nog 20 jaar in exploitatie te houden. Er werd een woonwensenonderzoek uitgevoerd om te achterhalen of er behoefte was aan verbetering van de woning. De uitkomst was verrassend. Geen collectieve behoefte aan een nieuwe keuken of een andere bouwkundige ingreep maar vooral behoefte aan een andere, verbeterde publieke buitenruimte. In samenspraak met de bewoner zijn de plantsoenen opnieuw ingericht en kunnen de bewoners er nu al volop van genieten. Samen met bewoners heeft dessin-kunstenaar Bianca van Rooij in een aantal ontwerpsessies gezocht naar het DNA van de bewoners. Dit is als kunstwerk te bewonderen op de zijgevels van de woningen aan de Sonseweg.

 

Nog een aanjager of hefboom is bewonersinitiatief BIEB. BIEB, een afkorting van Bewoners Inloop in Eigen Beheer, een gemeentelijk Steunpunt in/van de buurt in het voormalige bibliotheekfiliaal, de ontmoetingsfunctie van de bibliotheek en een zogenaamde burgerbibliotheek vorm en inhoud krijgen. Daar is het symbolische startschot gegeven voor de verbouw voor de nieuwe invulling. Bewoners, zorgverleners, welzijnswerk en Inge’s Eettafel gaan hier samenwerken.

comments powered by Disqus

Beeldmateriaal

Bekijk de foto's en het beeldmateriaal van dit bezoek in onze beeldenbank.

Bekijk foto's