​Hoewel Woonbedrijf door de verhuurderheffing jaarlijks een groot bedrag moet afdragen, blijven wij duurzaam investeren in Eindhoven en regio.

Woonbedrijf gaat de verhuurderheffing niet geheel in rekening brengen bij de huurder door de huren te verhogen.

 

We dragen ook bij door nog kritischer naar onze eigen kosten te kijken en tot een nog doelmatiger niveau voor onderhoud te komen. Daarbij staat de klant altijd centraal. We verwachten van onze samenwerkingspartners en leveranciers maatwerk en creativiteit. Zodat we met elkaar een optimaal resultaat kunnen behalen voor onze klanten. We gaan hierover graag het gesprek aan.


Deze factsheet geeft een overzicht van een aantal van onze projecten: nieuwbouw, vlottrekken nieuwbouw, onderhoud en renovatie, en duurzaamheid.

comments powered by Disqus