Jongeren jeugdzorg geven antwoord op vragen die leven op straat

Donderdag 28 maart is in de filmzaal van BROET het filmdocument ‘Van De Straat’ in première gegaan. 'Van De Straat' is een inspirerend, verhalend filmdocument van social designer Rocco Verdult. Hij bedacht -in opdracht van Combinatie Jeugdzorg en Woonbedrijf- een format waarbij toevallige passanten op straat de mogelijkheid krijgen een vraag te stellen aan een jongere in jeugdzorg. Want ook al ken je ze niet persoonlijk, iedereen heeft vaak wel een mening over ze. 'Van De Straat' is een weerspiegeling van vragen die in onze maatschappij leven en kan er wellicht voor zorgen dat de vooroordelen over deze groep jongeren genuanceerd of zelfs voorgoed veranderd worden.

 

Indrukwekkend filmdocument

Combinatie Jeugdzorg en Woonbedrijf vinden het belangrijk om een reëel beeld van jongeren in jeugdzorg te laten zien. Zeker omdat jeugdzorg steeds vaker wordt ingezet op de plekken waar jongeren zijn, zoals in een woonwijk of op school, in plaats van op aparte locaties. Daarom hebben zij social designer Rocco Verdult gevraagd om op een aansprekende manier een realistisch beeld te scheppen van jongeren die gebruikmaken van een vorm van jeugdzorg. Het resultaat is dit indrukwekkende filmdocument. De jongeren die zijn gefilmd geven op openhartige wijze antwoord op vragen als "waarom ga je niet gewoon werken" of "is er iets wat ik kan doen"?

 

Extra aandacht

Combinatie Jeugdzorg en Woonbedrijf hebben in hun werk regelmatig te maken met projecten voor jongeren, waaronder huisvesting. De gemeente Eindhoven, de zorginstellingen en corporaties uit Eindhoven hebben afgesproken dat zij zich in 2013 extra zullen inspannen om jongeren met zorg in Eindhoven aan huisvesting te helpen. Onder andere via DOOR!.

 

DOOR! is een bijzonder samenwerkingsverband van een groot aantal opvang- en zorgaanbieders en zeven woningcorporaties in de regio Eindhoven. Zij helpen jaarlijks 200 mensen aan woonruimte met begeleiding. Het gaat om mensen die tijdelijk niet op eigen benen kunnen staan. Het is de bedoeling dat deze mensen -ook jongeren-  na een bepaalde periode zelfstandig kunnen wonen. In de meeste gevallen lukt dat ook. Dan wordt de huurovereenkomst van de zorginstelling ‘omgeklapt’ en krijgt de bewoner de woning op zijn of haar naam. 

 

 'Van De Straat' is vanaf medio volgende week te zien via www.combinatiejeugdzorg.nl en deze site.

 

 

 'Van De Straat' is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds en valt onder de buurtcultuurprojecten van Woonbedrijf.

comments powered by Disqus