Op 1 maart 2013 keurde de Eerste Kamer het woonakkoord goed. In dit akkoord wordt de

verhuurderheffing geïntroduceerd: een belasting op het verhuren van goedkope huurwoningen. De Nederlandse woningcorporaties gaan jaarlijks 1,7 miljard euro afdragen aan Den Haag. Voor Woonbedrijf komt het neer op 25 miljoen euro per jaar, gelijk aan twee maandhuren van alle woningen. Deze belasting blijft niet zonder gevolgen.

 

Ook wil de regering ervoor zorgen dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar komen voor lagere inkomensgroepen. En daarom besloot zij dat vanaf 1 juli 2013 er hogere percentages moesten komen voor maximale huurverhoging voor de hogere inkomens en middeninkomens. Voor 2014 zouden de huren dan met maximaal 4% tot 6,5% stijgen. Het inflatiepercentage voor 2014 is 2,5%.

 

Huurverhoging Woonbedrijf

Woonbedrijf vindt dat mensen een eerlijke prijs moeten betalen voor wat ze krijgen. En daarom brengen wij prijs en kwaliteit meer met elkaar in evenwicht. En houden wij oog voor de betaalbaarheid van onze woningen. Dat betekent dat wij onze huren per 1 juli 2014 gemiddeld verhogen met een percentage van 2,7%. Wij wijken hiermee, net als vorig jaar, af van een huurverhoging die gekoppeld is aan het inkomen. Wij vinden nog steeds dat onze klanten moeten betalen voor wat ze krijgen; wat losstaat van wat zij verdienen.

 

Verschillende percentages

Zoals we net hebben gezegd, is ons huurbeleid er op gericht om prijs en kwaliteit met elkaar in evenwicht te brengen. Daarom benutten wij de ruimte die de overheid biedt om dit evenwicht tot stand te laten komen; de zogenoemde huursombenadering.

​  

Dat betekent dat onze meeste huurders een huurverhoging krijgen van 2,5% (is gelijk aan de inflatie). Huurders met een relatief goedkope woning ten opzichte van de streefhuur, krijgen een huurverhoging van 3,5% (is boven inflatie). Huurders met een relatief dure woning ten opzichte van de streefhuur krijgen een huurverhoging van 1,5% (is onder inflatie). Het gemiddelde percentage komt daarmee op 2,7. Woonbedrijf hanteert ook voor geliberaliseerde woningen dit jaar het maximum van 4%. De huurverhoging is afhankelijk van de prijs-kwaliteitverhouding. Dat kan dus per woning verschillen. 

​  

Alle huurders ontvangen hierover in april persoonlijk bericht.

 

Nóg scherper op uitgaven

Vorig jaar meldden wij dat we ongeveer 50% van de ons opgelegd verhuurderheffing zelf zouden opvangen. Voor dit jaar stellen we dat nu bij naar 75%. Dat houdt in dat Woonbedrijf zelf voor 75% de noodzakelijke huurverhoging opvangt. Maar, hoe het ook is, dit “zelf betalen” van Woonbedrijf merkt u als huurder helaas ook. Alleen niet rechtstreeks in uw portemonnee: wij moeten in 2014 nóg scherper kijken naar onze uitgaven. Bijvoorbeeld bij onderhoud, renovatie en nieuwbouw. 

 

Huurverhoging in beeld

Hier vindt u een informatieve illustratie (infographic) over wat de huurverhoging voor u betekent.

comments powered by Disqus