Op alle scholen wordt wel eens gepest. Het is iets dat er nu eenmaal bij hoort, iets dat je maar moet accepteren. Zo werd er lang tegenaan gekeken. Totdat duidelijk werd dat pesten kinderen enorm schaadt. Het kan je leven blijvend veranderen of zelfs levens kosten. Toen werd duidelijk dat scholen het  pestprobleem stevig en vakkundig moeten aanpakken.

 

Op heel veel scholen is er werk van gemaakt. Ze organiseren trainingen over pestgedrag. Kinderen worden weerbaar gemaakt, ze leren hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen. Ook de kinderen en leerkrachten uit groep  6, 7 en 8 van de Basisschool Theresia kregen een training.  Stephan Bogdanski en Lucie-anne Schepers  van Lumens in de Buurt maakten hen ervan bewust hoe je  in en buiten school respectvol met elkaar kunt omgaan. Aan het einde van het traject vonden de trainers en de Bassischool Theresia dat de training een feestelijke afsluiting verdient. Iets dat de goede sfeer op de school symboliseert en een blijvende herinnering aan de training vormt. Ze riepen de hulp in van CKE, en met de beeldend kunstenaar Sabien Rutten werd een plan bedacht. Woningcorporatie Woonbedrijf en het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunden het project door geld beschikbaar te stellen uit het Buurtcultuurfonds. Dat blijkt een goede investering te zijn. Als een buurt actief met  kunst en cultuur aan de slag gaat dan blijft het een buurt waar iedereen zich thuis voelt.

 

Op de Basisschool Theresia was iedereen het er al snel over eens dat er een kunstwerk moest komen met een positieve boodschap. Het moest het tegenovergestelde worden van ‘pesten mag niet’. Men koos unaniem voor ‘samen sterk’. Het werd ook een kunstwerk dat gemaakt was voor en door iedereen. Iedere leraar en leerling  heeft met verf zijn hand- of voetafdruk op de vier kleurrijke panelen gezet. Als een bekrachtiging van de wens dat de school een plaats is waar ‘samen sterk’ bovenaan staat.


Op woensdag 9 oktober worden de panelen feestelijk door de hele school onthuld.
Tijdstip:11.30 tot 12.15 uur, locatie: Basisschool Theresia, Zeelsterstraat 138  5152 EN Eindhoven

 

Informatie:
Stephan Bogdanski, Buurtcoach Jeugd en Jongeren voor de buurten 't Ven en Lievendaal Lumens In de buurt T (040) 2193560, M 06-15837435  s.bogdanski@lumensindebuurt.nl.
Frits Achten, CKE Projectbureau 040 2163265 06 22173002 fach@cke.nl.

comments powered by Disqus