Persbericht Woonbedrijf en Wooninc.

Woningcorporaties hebben per 1 juli a.s. de mogelijkheid om een huurverhoging door te voeren op basis van het gezinsinkomen van de huurder. De Eindhovense corporaties Woonbedrijf en Wooninc. hebben besloten om geen huurverhoging door te voeren op basis van het inkomen.

 

Woonbedrijf en Wooninc. vinden de voorbereidingstijd voor een goede uitvoering van de inkomensafhankelijke huuraanpassing te kort. Het aanleveren van de benodigde inkomensgegevens door de Belastingdienst kost de nodige tijd en er is vooralsnog onzekerheid over de juistheid van de gegevens.

 

Dat betekent dat mogelijk veel bewoners ten onrechte met extra huurverhogingen worden geconfronteerd. Dat levert ergernis, belast de relatie met de klant en leidt bovendien tot dure en tijdrovende bezwaarprocedures. De naar verwachting beperkte extra opbrengsten rechtvaardigen dat niet. De Eindhovense corporaties zoeken naar andere mogelijkheden om de heffingen van de overheid te financieren, bijvoorbeeld door verdere verlaging van de organisatie- en beheerkosten. In 2013 is de heffing overigens nog maar heel beperkt.

 

Voor alle huurders van bovengenoemde Eindhovense woningcorporaties wordt de huur per 1 juli 2013 dus verhoogd met 2,5% inflatie. Daarnaast wordt de huur verhoogd met 1,5% als noodzakelijke bijdrage in de heffing die het Kabinet de woningcorporaties heeft opgelegd. In totaal een verhoging van 4%. Uiterlijk voor 1 mei a.s. ontvangen alle huurders een brief met daarin genoemd het percentage waarmee voor hun woning de huur per 1 juli 2013 verhoogd wordt.

comments powered by Disqus