Op vrijdag 25 oktober jl. kreeg Elf 13 (voormalig pastoor Van Arskerk) de meeste stemmen van het publiek voor de Dirk Roosenburgprijs 2013. De gebouwen Anton en Gerard kregen van de jury de eerste prijs.

 

De Dirk Roosenburgprijs wordt toegekend aan een uitgevoerd project binnen de grenzen van de gemeente Eindhoven. Daarbij telt de kwaliteit van het project zelf, maar ook de bijdrage die het levert aan de beleving, bruikbaarheid en identiteit van de stad. Er waren in totaal negen genomineerden. Eigenaar woningcorporatie Woonbedrijf en ontwerper Wijnen Architectuur zijn trots dat het publiek Elf13 tot winnaar verkoos. 

De nominatiecommissie zei al eerder over Elf13: “De voormalige pastoor Van Arskerk biedt sinds 2012 onderdak aan De Combinatie Jeugdzorg en enkele zorggerelateerde instellingen. Meest opvallend aan de ingreep van Wijnen Architectuur is de toevoeging van een gestapeld volume in de kerk. Door intelligente akoestische ingrepen heeft het gebouw een aangenaam geluidsniveau. De sfeer is prettig en ongedwongen, maar tegelijk ook sereen, mede door het spel van direct zonlicht door de raampartijen. Dit geslaagde project bezit de potentie om de discussie over de herbestemming van kerken aan te wakkeren.” 


Achtergrondinformatie Elf13

De kerk uit 1929 heeft altijd een centrale en belangrijke rol vervuld binnen De Barrier, een buurt in Woensel-Zuid in Eindhoven. Om deze historisch sociale functie hier te kunnen waarborgen, heeft woningcorporatie Woonbedrijf in 2005 het gebouw en bijbehorende pastorie gekocht met de bedoeling het te transformeren en er een maatschappelijke bestemming aan te geven. In april 2011 zijn de werkzaamheden van de transformatie gestart. Net als bij de grootscheepse wijkaanpak van de buurt De Barrier, waarbij door renovatie en nieuwbouw een verbeterde woonomgeving is ontstaan, heeft Woonbedrijf bij het zoeken naar een maatschappelijke invulling de buurt intensief betrokken.

 

Ook hebben de buurtbewoners de nieuwe naam bedacht: Elf13, een verwijzing naar de huisnummers van de kerk en de pastorie. De invulling van de ruimte is een vertaling van de wensen van Combinatie Jeugdzorg, de hoofdhuurder, en de mensen uit de buurt. Hierbij heeft centraal gestaan dat Elf13 toegankelijk en uitnodigend moet zijn. Uitgangspunt bij de fysieke aanpak is altijd geweest om het monumentale gebouw ten volle te benutten zonder afbreuk te doen aan het oorspronkelijke karakter. Belangrijk was dat de aanpassingen niet ten koste mochten gaan van de totale beleving van het volume van de kerk. Dit is bereikt door een gebouw in het oorspronkelijke gebouw te plaatsen, waarbij het nieuwe deel schuin in de ruimte is gezet.

 

comments powered by Disqus

Foto's Elf13

In het fotoalbum kunt u de foto's van Elf13 op groot formaat bekijken.

Bekijk foto's