​Klantgestuurd ontwikkelen vanaf nul

Vanaf nul? Ja, vanaf nul. Woonbedrijf, woningcorporatie in Eindhoven, geeft klanten een unieke kans om hun eigen ruimte te creëren. Dit is op deze schaal nog niet eerder vertoond in de sociale huursector.

 

We vragen bewoners om mee te denken en mee te praten over de ideale buurt en hun ideale huurwoning. Wat zijn hun wensen en dromen? Dat is de basis voor het ontwikkelen van een nieuwe buurt op Strijp-S in Eindhoven: SPACE-S. Nu nog een leeg veld, maar de plannen beginnen al verder vorm te krijgen. De deelnemers communiceren met elkaar via Facebook, en komen ook geregeld bij elkaar om ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen. Inmiddels zijn we tien maanden bezig….

De ruim 200 aanwezige deelnemers bespreken ideeeen en wensen met elkaar voor de toekomstige buurt SPACE-S

Energie, positiviteit en goede ideeën 

Wat heeft SPACE-S tot zover opgeleverd? In ieder geval meer dan 1970 Facebookfans*) en ook nog circa 250 geïnteresseerden die niet op Facebook zitten. Regelmatig presenteren de bewoners elkaar de opbrengsten en voortgang tijdens een zogenaamde SPACE-S COLLECTED.

 

Zo ook op donderdag 19 september jl. Toen zorgden ruim 200 deelnemers voor energie, positiviteit en goede ideeën voor de toekomstige buurt SPACE-S. Opvallend was het groot aantal nieuwkomers die met veel vragen en nieuwsgierigheid op de bijeenkomst waren afgekomen. Tijdens de COLLECTED gingen ze in gesprek met professionals en andere bewoners over de plannen tot nu toe. Deelnemer Ger Post: “Volgens mij past het helemaal bij de tijdsgeest, meer luisteren naar de consument, de klant’’.

 

Ingrediënten als het ruimtelijk ontwerp, de mix van woningtypen en de community-vorming leverde nieuwe ideeën en inzichten op, en een positieve eindconclusie: SPACE-S gaat verder op de ingeslagen koers.

SPACE-S

Op SPACE-S is ruimte voor circa 400 woningen, waarvan ongeveer 180 wooneenheden voor studenten. Gegadigden delen via Facebook, ontmoetingen en workshops hun woonwensen. Deze wensen bepalen de invulling van de wijk. In 2013 maken we de plannen en starten we met het ontwerpen van de wijk. Naar verwachting worden de eerste woningen begin 2016 opgeleverd. Gedurende deze hele periode werkt de Woonbedrijf samen met toekomstige bewoners.

 

In de aanloop naar de COLLECTED vulden ruim 600 deelnemers een poll in op Facebook over de woningtypes op SPACE-S. Er is interesse in zowel appartementen, lofts, studentenwoningen en woningen met extra ruimte voor bijvoorbeeld werken of zorg (wonen Plus). Bewoner Clariet Roelants-Versteeg: “Iedere groep heeft iets in te brengen en dat is juist inspirerend.’’

 

Opvallend is de behoefte aan compacte woningen. Deelnemers vinden hun gewenste woning terug in het aanbod, en geven graag de komende tijd verdere invulling aan de beste mix en indeling van de woningen. Deelnemers vinden duurzaamheid ook belangrijk. Daarom werd gelijk al de oproep gedaan aan alle deelnemers om met extra ideeën te komen op dit gebied. De inbreng van bewoners vanaf de start, zal ook al sterk bijdragen aan de duurzaamheid van SPACE-S.


Hoogstedelijk

Strijp-S is een hoogstedelijk gebied en SPACE-S wordt daar onderdeel van. Dit betekent dat er in de wijk een relatief grote ‘massa’ wordt ontwikkeld die past bij de stedelijke dichtheid. Deelnemers vinden het belangrijk dat deze massa een prettige ‘lichtheid’ krijgt. Ze zien zich al wonen aan de hofjes, met ieder een eigen sfeer die past bij de bewoners. Ze besteden ook veel aandacht aan deze gezamenlijke ruimten, zodat die goed tot hun recht komen. Deelnemers zien ook graag levendigheid en ondernemerschap terug op SPACE-S. Er zijn opvallend veel kleine ondernemers met ideeën om wonen en werken op een nieuwe creatieve manier te combineren.

 

comments powered by Disqus

Alles over SPACE-S