​​De Provada, van oorsprong een vastgoedbeurs, is inmiddels uitgegroeid tot een beurs waarop alle vormen van vastgoedontwikkeling en (volks)huisvesting centraal staan. En op 3, 4 en 5 juni is de Provada het thuis voor het Corporatieplein, het plein van samenwerkende woningcorporaties uit heel Nederland.

 

Op het Corporatieplein worden verschillende sessies georganiseerd die in het teken staan van onder andere herontwikkeling van zorgvastgoed, co-creatie en duurzaamheid. Bovenal willen de corporaties via presentaties, denktanks en debatten laten zien dat zij hun maatschappelijke opgave en hun sociaalhuisvestelijke taken geen moment uit het oog verloren zijn. Ook niet in de roerige tijden die de corporatiebranche recentelijk ontmoet heeft.

 

Gewoon DOEN! 

De crisis, de verhuurdersheffing, de parlementaire enquête, ze liegen er niet om. Ze doen een beroep op de creativiteit en het oplossingsvermogen van alle corporaties in Nederland. De afgelopen periode is daarom een tijd van  reflectie en hergroeperen geweest waaruit heel helder is geworden dat afwachten geen optie is. Corporaties gaan door met waar zij goed in zijn: sociale volkshuisvesting. “We blijven gewoon DOEN!”

      

Binnen het thema Gewoon Doen ligt op dinsdag de focus op herontwikkeling en staat woensdag in het teken van alle mogelijke vormen van duurzaamheid, zowel maatschappelijke duurzaamheid als innovatie en nul-op-de-meter. Op donderdag wordt op een bijzondere manier het thema co-creatie belicht. Ook vindt donderdag om 14 uur het inmiddels befaamde corporatiedebat plaats. Jan Tromp neemt hierin de debatleiding op zich. Speciale gast is Mark Frequin. Deelnemers aan het debat zijn Jop Fackeldey (wethouder Lelystad en voorzitter G32), Willem Krzeszewski (Bestuurder Staedion) en Wienke Bodewes (Directeur Amvest).

Het Corporatieplein 2014 is groter dan ooit en kent dit jaar  zes deelnemende corporaties: Eigen Haard, Parteon, Portaal, Staedion, Wonen Limburg en Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl.

 

comments powered by Disqus