TV-serie en foto’s geven goed beeld van het (samen) leven in een buurt

Op vrijdag 25 januari vond in wijkcentrum ‘De Uitwijk’ de feestelijke presentatie plaats van het project ‘Mijn buurt’; een gezamenlijk initiatief van Summa College en Woonbedrijf. Samen hebben zij in de Generalenbuurt (Woensel, Eindhoven) een project ontwikkeld om bewoners bij elkaar te brengen en de buurt een positieve stimulans te geven. Dat gebeurde door een gezamenlijk foto- en filmproject van studenten aan de opleiding Sociaal Cultureel Werk van Summa Welzijn, buurtbewoners en groep 8 van basisschool Rapenland.

 

Jongeren uit de Generalenbuurt bekijken de foto-expo waar ze zelf aan hebben meegewerkt

De Generalenbuurt is één van die typische naoorlogse woonwijken: een groen gebied met een planmatige indeling en deels uniforme huizen en flats. Woonbedrijf verhuurt hier een groot aantal woningen (618 woningen). Een echt uitgesproken karakter ontbreekt. De wijk is nu 50 jaar oud  en de bevolkingsamenstelling is veranderd. De bewoners van toen zien de oorspronkelijke bewoners vertrekken en de nieuwe bewoners hebben opgroeiende kinderen die de wijk weer op hun eigen manier benutten en waarderen.

 

Samenwerking Summa College en Woonbedrijf

In de samenwerking hebben Summa College en Woonbedrijf ervoor gekozen om de verschillende leefstijlen uit de buurt en de waardering hiervan door de jeugd in beeld te brengen. Dit is vormgegeven door een film waarbij bewoners hun verhaal vertellen over het wonen in de Generalenbuurt en een fotoproject waarbij de waardering van de jeugd van de buurt wordt weergegeven. Het project vertelt wat er leeft onder de bewoners, van jong tot oud.

 

De bewoners komen zo ook weer met elkaar in contact en leren elkaar beter kennen. We hopen dat het project ook leidt tot meer onderlinge ontmoeting. In het najaar van 2013 zendt Omroep Brabant de tv-serie uit. Woonbedrijf en Summa college bekijken dan hoe zij - door bijvoorbeeld het samen kijken naar de afleveringen -, de ontmoeting tussen bewoners weer een extra impuls kunnen geven.

 

Buurtcultuur en buurtgeluk 

Woningcorporatie Woonbedrijf wil huurders een thuis geven in een buurt waar het plezierig wonen en prettig leven is. Samen met bewoners bouwen we actief aan een buurtcultuur. Zo werken we aan betere buurten, groter buurtgeluk en bieden we een meerwaarde aan onze klanten.

 

Bij de realisering van het project hebben de volgende instellingen en bedrijven direct en indirect een bijdrage geleverd: Lumens Groep, Sint Lucas, het Circuit, Omroep Brabant, Veldkamp Produkties en basisschool Rapenland. Extra dank zijn we verschuldigd aan de derdejaars studenten Sociaal Cultureel Werk van Summa Welzijn die bij alle fases van het project actief zijn betrokken (research videoportretten, coaching basisschoolleerlingen, voorbereiden van de feestelijke presentatie).

comments powered by Disqus

Foto's en beelden

Bekijk in onze beeldenbank de foto's van deze presentatie.

Bekijk foto's