​Woonbedrijf hanteert een stelsel van interne beheersinstrumenten die de organisatie in staat stelt om enerzijds inzichtelijk te maken waar de resultaten achterblijven bij de doelen en om daar op bij te sturen. Anderzijds gebruikt Woonbedrijf een set van instrumenten om invulling te geven aan de administratieve organisatie en voor interne controle.

 

Voor het sturen van de organisatie wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde periodieke managementinformatie die is gebaseerd op de balanced score card. Dit sturinginstrument wordt gebruikt door zowel het management, de directie als de Raad van Commissarissen. Hiermee is geborgd dat alle lagen in de organisatie met dezelfde informatie werken en op dezelfde doelen sturen.

 

De mate van het inzetten van beheersinstrumenten wordt ingegeven door de kernwaarden (eigen verantwoordelijkheid, respect, verbindend en resultaat) van Woonbedrijf.

Onze visie is dat de beheersing begint bij de cultuur van de organisatie en niet bij instrumenten. Dat wordt bij de inzet van beheersinstrumenten als uitgangspunt genomen.