Woonbedrijf maakt voor de toetsing van de werking van haar processen gebruik van interne audits. Deze audits hebben tot doel om te toetsen in welke mate wordt gewerkt binnen de beleidskaders en procesafspraken van Woonbedrijf en leveren daarmee een bijdrage aan de interne beheersing.
 
De audits worden uitgevoerd door de internal auditor. Verslag van de audit wordt gedaan aan het verantwoordelijke management, het bestuur en de Auditcommissie.