Gewoon de goede dingen doen

Als grootste woningcorporatie van de regio heeft Woonbedrijf de verantwoordelijkheid en het vermogen om te bouwen aan een duurzame leefomgeving. Dit begint bij onszelf, in onze eigen organisatie. In ons dagelijkse denken en doen, kiezen we telkens voor de meest duurzame oplossing. En dat voelt logisch, ook voor onze klanten en samenwerkingspartners.

 

Kortom: duurzaamheid is voor ons gewoon de goede dingen doen.

 

 

 

The Natural Step

De vier principes van The Natural Step helpen ons om duurzaam te werken. Dit zijn ze:

 

  1. Niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken;
  2. Niet meer en sneller chemische stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken;
  3. De natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om weer op te herstellen;
  4. Geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun basisbehoeften.

 

The Natural Step is een wereldwijd toegepaste en wetenschappelijk onderbouwde methodiek om duurzaamheid vorm te geven. Ook gemeente Eindhoven werkt volgens deze vier principes.

 

4 thema's onze manier van duurzaam werken

Naast The Natural Step staan er vier thema's centraal in onze manier van duurzaam werken:

 

  1. Duurzame energie
  2. Gesloten kringlopen
  3. Natuurlijke stad
  4. Collectief bewustzijn

 

We leggen elk thema hieronder uit, mét voorbeelden.

 

 

 

Duurzame energie

Onze ambitie is een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050. Onze aanpak richt zich in de eerste plaats op het beter isoleren van onze woningen en het plaatsen van duurzame installaties in de woningen. Ook energieneutrale totaalconcepten horen hierbij.

 

Een voorbeeld van een duurzame installaties is de WTW-installatie, oftewel warmteterugwin-installatie. Dit is een ventilatiesysteem dat de warmte uit afgevoerde lucht gebruikt voor het verwarmen van de nieuwe lucht. Ook doen we een proef met het vervangen van oude cv-ketels door extra zuinige ketels. Andere voorbeelden zijn gasloos koken en zonnepanelen.

 

  

In de wijk

Woenselse Heide: proef duurzame cv-ketels

Tongelresche Akkers: energieneutrale IQ-woningen

Zonnepanelen voor huurders

We bieden zonnepanelen buurt voor buurt aan. Als uw buurt aan de beurt is, krijgt u een brief van ons.

Info zonnepanelen

Gesloten kringlopen

Binnen 10 jaar willen we volledig circulair bouwen, onderhouden en slopen. Dat wil zeggen dat we bijna alle materialen hergebruiken of opnieuw inzetten. Zo gaat de waarde van de grondstoffen niet verloren.

 

 

 

In de wijk

Geestenberg: volop mogelijheden met oude kozijnen

Gerretsonhof: materialen uit sloop worden gebruikt bij nieuwbouw

Willemstraat: hergebruik Spaceboxen voor flexwoningen

Tivoli: ruilkasten van gerecycled materiaal uit onderhoud

 

Natuurlijke stad

Wij staan open voor experimenten op het vlak van ecologie, water en biodiversiteit. We willen verkennen waar onze verantwoordelijkheid ligt in relatie tot onze kerntaak.

 

In de wijk

Dommelbeemd: Flipside heeft een groen dak met bijen

SPACE-S: bewoners onderhouden zelf een daktuin

De Bennekel: samen tuinieren in de Tineltuin

 

 

Groene proeftuin Geestenberg

In Geestenberg in Tongelre ontstaan allerlei groene projecten. Bijvoorbeeld een kas van hergebruikte kozijnen, kappen op straatlantaarns om nachtdieren te beschermen en het weghalen van stenen om de natuur de ruimte te geven.

Duurzaam Geestenberg
   

 

Collectief bewustzijn

Verandering begint met bewustwording. Alleen dan ontstaat er binnen onze organisatie energie die tot meer en meer duurzame keuzes leidt. Maar we kijken ook buiten onze kantoormuren. We communiceren met onze huurders, leveranciers en samenwerkingspartners over de principes van The Natural Step. En we inspireren hen om óók gewoon de goede dingen te doen. 

 

In de wijk

Hanevoet: Repair Café en Klimacoaches

Hanevoet: groene verf en duurzaam onderhoud

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dutch Design Week

DDW17: Woonbedrijf organiseert expo Way to GO-Design

DDW16: Woonbedrijf organiseert expo De Social Design Straat

DDW15: Woonbedrijf organiseert expo De Circulaire Fabriek

DDW14: Woonbedrijf organiseert expo OPEN UP!

 

Samen de Aireywijk duurzaam maken

De Aireywijk in Gestel wordt een heel duurzame buurt. De bouw van nieuwe woningen voor groene huurders is klaar en de oude woningen worden duurzaam gerenoveerd. Samen met bewoners maken we de buurt zeer duurzaam!

Duurzame Aireywijk