We staan als woningcorporatie op een kruispunt van wegen. Maar iedereen, met name de politiek, ziet slechts een rechte weg. Het kruispunt biedt keuzes met betrekking tot toekomstige richtingen: die van het doorontwikkelen van de corporatie tot een echte onderneming, óf het terugontwikkelen van de corporatie naar een taakorganisatie die op begrotingsbasis in een opgave voorziet.

 

De woningcorporatie opnieuw uitgevonden

 

Samen keuzes maken
In mijn vorige blog vertelde ik u waarom woningcorporaties zouden moeten transformeren van klantgerichte naar klantgestuurde organisaties. En dat klanten samen tot keuzes kunnen komen waar het overgrote deel zich uitstekend in kan vinden. Interessant is de vraag of de keuzes van klanten tot minder efficiënte producten leiden dan de oplossingen van “de professionals”.

 

Net zo efficiënt
Ik ben van mening dat ze qua niveau nauwelijks zullen verschillen. Maar als klanten geconfronteerd worden met een kant-en-klaar product, bekijken ze dat per onderdeel en zien ze niet de afwegingen die eraan ten grondslag liggen. De kracht van klantgestuurd werken is dat deelnemers mede-eigenaars worden van het idee. En vervolgens de uitkomst aanvaarden. Mensen leggen zichzelf (en elkaar) meer beperkingen op dan ze van een institutie (zoals een woningcorporatie) accepteren.
Als we nog een stap verder gaan, komen we in de richting van een coöperatief totaalconcept. In dit concept vullen woningcorporatie en bewoners samen de woning in én de woonomgeving, inclusief voorzieningen. Voor Woonbedrijf is dit een concreet koersdoel.

 

Noodgedwongen geprikkeld
Zoals eerder gezegd, overheerst bij mij een positief gevoel. Want ik zie ook een belangrijke verandering in de mindset van de woningcorporatiesector. De crisis, de incidenten en schandalen bij collega-corporaties, het woonakkoord en de verhuurderheffing hebben de corporaties noodgedwongen geprikkeld zichzelf opnieuw uit te vinden. De wens om transparant te zijn, is er meer dan ooit. Onverantwoorde risico’s die individuele woningcorporaties vroeger dreigden te lopen, worden niet meer getolereerd. Niet door het waarborgfonds en niet door de sector.

In mijn volgende – en tevens laatste blog in dit feuilleton –  neem ik u nog één keer mee naar het kruispunt van wegen waar we als woningcorporaties staan. Dan vertel ik u welke richting ik kies.

comments powered by Disqus

Marc Eggermont

Marc Eggermont is ruim 12 jaar algemeen directeur van Woonbedrijf geweest. In deze periode schreef hij regelmatig blogs over de woningmarkt.