We staan als woningcorporatie op een kruispunt van wegen. Maar iedereen, met name de politiek, ziet slechts een rechte weg. Het kruispunt biedt keuzes met betrekking tot toekomstige richtingen: die van het doorontwikkelen van de corporatie tot een echte onderneming, óf het terugontwikkelen van de corporatie naar een taakorganisatie die op begrotingsbasis in een opgave voorziet.

 

Van klantgericht naar klantgestuurd

 

Geregeld fel
De afgelopen maanden heb ik in mijn blogs stilgestaan bij de essentiële keuzes die de woningcorporatiesector moet gaan maken. Worden we ondernemingen of taakorganisaties? Daarbij heb ik u een inkijkje gegeven in thema’s als kerntaken en nevenactiviteiten, toezicht en disciplinering, organisatie- en financieringsmodellen en rendement voor onze klanten in de vorm van betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van wonen. Ik was kritisch. Soms verbaasd en geregeld fel. Volgens sommigen ook wat somber. Nu dit weblog-feuilleton zijn einde nadert – u heeft na vandaag nog twee afleveringen tegoed – overheerst een positief gevoel. Ik leg u graag uit waarom.  

Samen ontwikkelen vanaf nul
Dicht bij huis is een mooie ontwikkeling gaande. Sinds een tijdje betrekt Woonbedrijf haar klanten intensief bij het ontwerpen van onze producten. Door ze vanaf het allereerste begin te laten meedenken en meebeslissen. En hoe meer we dat doen, hoe sterker we erin bevestigd worden dat deze klanten heel verstandige keuzes maken. Zo hebben we in de Eindhovense wijk Gestel ‘groene huurders’ opgeroepen om met ons en met elkaar zeer duurzame woningen te ontwikkelen. Wat blijkt is dat er wensen en voorstellen ontstaan, waar iedereen zich prima in kan vinden.

 

Energie in gezamenlijke voorzieningen
Hetzelfde zien wij gebeuren op Strijp-S, waar we klanten uitdagen om een braakliggend veld te transformeren tot een compleet nieuwe wijk. Op SPACE-S, zoals het project heet, kan een ander woonmilieu ontstaan dan Eindhoven gewend is, waar mogelijk ook andere woonvormen bij horen. Wat me fascineert is dat er door klanten zélf wordt besloten om relatief veel geld en energie te steken in de invulling van gezamenlijke voorzieningen, en daarbij de individuele woningen bescheiden te houden!

 

Wensen van zoveel mogelijk mensen
Ik ben er inmiddels van overtuigd dat klanten samen uitstekende keuzes kunnen maken. Dit vraagt om een fundamenteel andere rol van de woningcorporatie. Door ons klantgestuurd op te stellen, ontstaan woonproducten die aan de wensen van zoveel mogelijk mensen tegemoet komen. En dat is iets wezenlijks anders dan beantwoorden aan zoveel mogelijk wensen van mensen.

comments powered by Disqus

Marc Eggermont

Marc Eggermont is ruim 12 jaar algemeen directeur van Woonbedrijf geweest. In deze periode schreef hij regelmatig blogs over de woningmarkt.