We staan als woningcorporatie op een kruispunt van wegen. Maar iedereen, met name de politiek, ziet slechts een rechte weg. Het kruispunt biedt keuzes met betrekking tot toekomstige richtingen: die van het doorontwikkelen van de corporatie tot een echte onderneming, óf het terugontwikkelen van de corporatie naar een taakorganisatie die op begrotingsbasis in een opgave voorziet.

 

Eigen statuur versus maatschappelijk rendement

In mijn vorige blog schreef ik dat handelingsvrijheid noodzakelijk is om ervoor te kunnen zorgen dat we op de lange termijn zoveel mogelijk rendement kunnen uitkeren aan onze huurders. We weten allemaal dat de handelingsvrijheid door niet alle corporaties op een verantwoorde manier is opgepakt.

 

Incidenten

Bij nagenoeg alle inmiddels bekende incidenten bleek men te weinig gericht op het maatschappelijke rendement voor de huurders. Te vaak lag de nadruk op het versterken van de eigen statuur en het eigen aanzien van de bestuurder bij de lokale of landelijke politiek. De boot van Woonbron en de campus in Maastricht van Servatius zijn voorbeelden van zulk ‘groots en meeslepend maatschappelijk ondernemen'.

 

De oren laten hangen

Te veel invloed van de overheid en te weinig onderlinge disciplinering van woningcorporaties hebben bijgedragen aan de excessen. Het is jammer dat Aedes-voorzitter Calon vooral wijst naar zijn eigen collega’s en weinig oog heeft voor de manier waarop we met z’n allen veel te lang de oren hebben laten hangen naar de overheden, op alle niveaus.

 

Meebetalen aan de hoofdprijs

Met betrekking tot de disciplinering is het een gemiste kans dat we als corporaties nog nooit hebben afgesproken om onderlinge geborgde financieringen te koppelen aan breed gedragen kwaliteitseisen voor economische verantwoorde bedrijfsvoering. Dat had bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat corporaties elkaar de loef afstaken bij de verwerving van grondposities. Want dan waren alle corporaties zich er eerder van bewust geworden dat ze uiteindelijk moeten meebetalen aan de hoofdprijs van een collega.

Wordt vervolgd....

comments powered by Disqus

Marc Eggermont

Marc Eggermont is ruim 12 jaar algemeen directeur van Woonbedrijf geweest. In deze periode schreef hij regelmatig blogs over de woningmarkt.