​Op 1 juli ging de Woningwet in. Deze wet stelt nieuwe spelregels voor de sociale huursector en is erop gericht dat woningcorporaties zich concentreren op hun door de overheid vastgestelde kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Voor de corporaties is het momenteel alle hens aan dek. Want een nieuwe wet staat garant voor nieuwe -en vooral méér- regeldruk en bergen administratief werk. Maar wat gloort er eigenlijk achter die bergen?

 

Toekomstperspectief

Met die vraag gaat Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, en een speciale klankbordgroep zich de komende tijd bezighouden. Het doel is een nieuwe visie op te stellen op de woningmarkt en de rol van de corporaties daarbinnen. Voor minister Blok (“Ik geloof niet in visies, omdat ik er ben om ervoor te zorgen dat dingen gebeuren”) is de taak van woningcorporaties volstrekt helder: het beschikbaar stellen van betaalbare woningen voor de allerarmsten. En omdat de corporaties hun handen vol hebben aan de uitvoering van de opgelegde wetgeving, dreigen ze het perspectief op de toekomst te verliezen.

 

Taakorganisatie of maatschappelijke onderneming?

De klankbordgroep, waar ik zelf deel van uitmaak, gaat dus samen met het bestuur van Aedes vorm geven aan een gedragen visie. Want waarvoor zijn de corporaties op aarde? Om die vraag draait het. Binnen Aedes zijn daar talloze opvattingen over, variërend van ‘een taakorganisatie die zich schikt naar de regels van de overheid’, tot ‘een maatschappelijke onderneming die waarde wil creëren voor wonend Nederland’ en alles wat daartussen zit. Mijn stelling is dat het niet zo kan zijn dat circa 400 woningcorporaties heel verschillende opvattingen hebben over waar hun legitimatie ligt, terwijl ze wel met z’n allen één imago delen en financieel en bedrijfsmatig garant staan voor elkaar.

 

Welkome discussie

Ik kan me voorstellen dat een eenduidige visie regionaal gedifferentieerd zou kunnen worden, want de woningmarkt in Roermond is anders dan die in Rotterdam. Maar datgene wat ons als corporaties stuurt en drijft, zou niet mogen verschillen. En daarom verwelkom ik deze discussie binnen Aedes, ongeacht wat de uitkomst is. Een aantal collega-corporaties is van mening dat de legitimatiediscussie een gepasseerd station is en dat we alle energie moeten steken in het uitvoeren van de wetgeving. Ik ben er juist van overtuigd dat je niet louter geleid zou moeten worden door de wetgever, maar je meer dan ooit af zou moeten vragen waarvoor we het als woningcorporaties allemaal doen.

 

Wordt vervolgd

Na de zomer komt de klankbordgroep weer samen om met Aedes te inventariseren op welke vragen de visie antwoord zou moeten geven en op welke wijze. In het voorjaar van 2016 zal de nieuwe visie tijdens het verenigingscongres worden vastgesteld. Ik houd u op de hoogte!

comments powered by Disqus

Marc Eggermont

Marc Eggermont is ruim 12 jaar algemeen directeur van Woonbedrijf geweest. In deze periode schreef hij regelmatig blogs over de woningmarkt.