​Op zaterdag 12 september organiseerden 85 woningcorporaties de eerste ‘Dag van het Huren’ in Nederland. Ook Woonbedrijf nam deel en gaf huurders de vrije hand met de stelling “Als ik directeur van Woonbedrijf was, dan zou ik….”. Ik liet me een middag bijpraten, inspireren en wijzer maken.

 

Meedenken met Woonbedrijf

In onze Woonwinkel aan de Europalaan in Eindhoven voerden mijn collega’s en ik negen gesprekken over onderwerpen als mantelzorg, urgentie, leefbare buurten, veiligheid en wonen voor 55-plussers. De opzet was om er geen spreekuur van te maken. We vroegen huurders met ons mee te denken. Maar natuurlijk klonken in de gesprekken de eigen, soms dringende vragen of problemen van mensen door. Daar heb ik alle begrip voor. Net als dat ik grote waardering heb voor iedereen die op zijn of haar vrije zaterdag de moeite nam om bij ons aan te schuiven.

 

Leefbaarheid

Had ik een taaie middag verwacht met veel kritische noten? Dat niet, al had ik wel gerekend op vragen over het huurprijsbeleid, onderhoudsbeleid of de komende verhuizing van onze organisatie naar het centrum van de stad.

 

Het gesprek dat het meeste indruk op me heeft gemaakt, was met een mevrouw die woont in een appartementencomplex dat oorspronkelijk is gebouwd voor senioren. In de loop van de tijd heeft Woonbedrijf daar het leeftijdscriterium losgelaten. Deze mevrouw betreurde het effect daarvan op de leefbaarheid en stelde het ‘onaangepaste gedrag’ van jongere bewoners aan de kaak. Ik legde haar uit dat Woonbedrijf in deze tijd geen huurders vindt van 55-plus die kiezen voor een appartement met één slaapkamer; dat accepteren ze simpelweg niet. Het vasthouden aan het seniorenlabel betekent dus leegstand. Waarop zij zelf de conclusie trok dat leegstand zou leiden tot nóg slechtere leefbaarheid.

 

Inspiratie en ideeën

Mijn rol als algemeen directeur van Woonbedrijf is niet om individuele casussen op te lossen. Daar zijn de klantbeheerders, buurtbeheerders en gebiedsbeheerders van Woonbedrijf uitstekend toe in staat. Als bestuurder doe ik mijn best om mijn collega’s daarvoor de nodige richting, ruimte en kaders te geven. Tegelijkertijd is het voor mij toch heel waardevol om directe vragen van huurders te horen. In sommige gevallen helpt me dat aan inspiratie en ideeën over hoe je het beleid van Woonbedrijf kunt uitleggen en toepassen. Bovendien kreeg ik de bevestiging dat iedereen bij Woonbedrijf met één mond spreekt. Wat ik als bestuurder van Woonbedrijf uitspreek, staat blijkbaar constant in verbinding met wat alle medewerkers in de dagelijkse praktijk vertellen: we vertellen hetzelfde verhaal op een andere schaal. Een mooie conclusie op een zeer geslaagde zaterdag.

comments powered by Disqus

Marc Eggermont

Marc Eggermont is ruim 12 jaar algemeen directeur van Woonbedrijf geweest. In deze periode schreef hij regelmatig blogs over de woningmarkt.