Zelfstandig blijven wonen

Soms is er een aanpassing nodig aan uw woning om zelfstandig te kunnen wonen met een lichamelijke beperking. Uw gemeente helpt hierbij met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
     

Wmo aanvragen

Vanuit de Wmo ondersteunt de gemeente mensen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met een aanpassing in uw woning om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het verschilt per gemeente hoe u steun vanuit de Wmo aanvraagt. Meestal werkt het zo:

 

  • Vraag de steun aan bij uw gemeente. Meestal kan dit schriftelijk of aan de balie. In Eindhoven vraagt u de steun aan via WIJeindhoven.
  • De gemeente geeft een medisch advies of vraagt advies aan bijvoorbeeld het Globaal Medisch Dossier (GMD) of uw revalidatiecentrum. 
  • Met dit advies neemt de gemeente contact op met Woonbedrijf. Wij maken een offerte van de aanpassing, samen met de aannemer. Als we uw woning niet goed aan kunnen passen, kunt u de gemeente om een aangepaste woning vragen.
  • Met de offerte vragen wij subsidie aan bij de gemeente.
  • Als de gemeente de offerte goedkeurt, zorgen wij dat de aanpassing wordt gemaakt.

 

Meer informatie over de Wmo.

 

Oppluspakket

Speciaal voor huurders van 55 jaar en ouder hebben wij het Oppluspakket. Met dit pakket kunt u een kleine aanpassing aanvragen, zoals een verhoogde toiletbril of een tweede leuning naast de trap. Zo kunt u langer in uw woning blijven wonen.

 

Meer informatie over het Oppluspakket.

 

Fokuswoning 

Samen met Fokus verhuren wij een aantal woningen die zijn aangepast voor rolstoelgebruik. Wij zorgen voor de woning, Fokus zorgt voor hulp aan u. Bijvoorbeeld bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), zoals aan- en uitkleden, toiletgang en douchen. Als cliënt bepaalt u wanneer, waarbij en hoe u hulp inschakelt. Zo houdt u zelf de regie over uw leven.

 

Meer informatie en inschrijven via de website van Fokus.