Uw partner is niet meteen medehuurder als u gaat samenwonen. U heeft dus niet dezelfde rechten en plichten. U kunt wel medehuurderschap aanvragen voor uw partner.

 

Wat is een medehuurder?

Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. U bent samen verantwoordelijk voor de woning en voor het betalen van de huur. De medehuurder mag ook in de woning blijven als u uit elkaar gaat of als de hoofdhuurder overlijdt. Zonder medehuurderschap mag alleen de hoofdhuurder blijven.

 

Trouwen en medehuurderschap 

Trouwt u of gaat u een geregistreerd partnerschap aan, dan wordt uw partner altijd medehuurder. U moet dit wel zelf bij ons melden via dit formulier:

 

> Formulier medehuurder (pdf)

 

 

Samenwonen en medehuurderschap

Als u samenwoont, kan uw partner medehuurder worden als u aan deze twee voorwaarden voldoet:

 

  1. U woont minimaal 2 jaar samen en u heeft het samenwonen gemeld bij Woonbedrijf;
  2. U heeft een ‘duurzaam gemeenschappelijke huishouding’. Dat betekent dat u duidelijk voor een langere tijd bij elkaar wilt blijven.

 

U kunt in dit geval medehuurderschap aanvragen via het formulier hierboven.

 

Tip: meld het bij ons als u gaat samenwonen via het formulier samenwonen melden. Uw partner kan alleen medehuurder worden als wij weten dat u al twee jaar samenwoont.

 

Op het moment dat uw partner medehuurder wordt, staat hij of zij niet meer ingeschreven als woningzoekende. De opgebouwde inschrijfjaren van de medehuurder vervallen dan.


 

Is uw situatie anders?

Neem dan contact met ons op om de situatie te bespreken. U kunt ons een e-mail sturen via info@woonbedrijf.com of bel ons via 040-243 43 43. Kinderen, inwoners en huisbewaarders kunnen geen medehuurder worden.