Ruilen van huurwoning

Uw huurwoning ruilen met iemand anders is soms een slimme oplossing. U mag uw woning in principe ruilen met elke andere huurwoning, ook als die niet van Woonbedrijf is.

 

Ruilwoning vinden

Op onze website voor woningruil vindt u alle ruilwoningen en u kunt uw eigen woning aanbieden als ruilwoning. Handig!

 

Ga naar www.woningruil.nl.

 

Voorwaarden woningruil

  1. Er is sprake van ‘zwaarwichtig belang’. Dat betekent dat wij alleen toestemming geven als wij uw belang om te verhuizen zwaar genoeg vinden. Dit belang kan zijn een te kleine of te grote woning, een te hoge huurprijs, intensieve mantelzorg, reisafstand tot school of werk.
  2. U heeft geen huurachterstand en de nieuwe huurder moet de huur kunnen betalen.
  3. Degene die in een woning van Woonbedrijf gaat wonen, blijft daar minimaal een jaar wonen.
  4. Beide huurders én beide verhuurders gaan schriftelijk akkoord.
  5. Bij het vermoeden van schijnruil, woonoverlast, woonfraude, het doorkruisen van het toewijzingsbeleid van Woonbedrijf of de wettelijke regels omtrent het passend toewijzen, wijzen wij de woningruil af.

 

Let op: houd rekening met de maximale huurprijs als u recht op huurtoeslag heeft. Of als degene met wie u ruil recht op huurtoeslag heeft.

 

Lees meer over de maximale huurprijs.

 

Woningruil aanvragen

 

Let op; vergeet niet uw BSN-nummer onleesbaar te maken. Deze hebben wij niet nodig en mogen wij in verband met de privacywetgeving niet in bezit hebben. Lees hier meer over het BSN-nummer en uw privacy.

Formulier woningruil (PDF)

 

 

Vul dit formulier in. We vragen ook om de volgende papieren van u en de andere huurder:

 

  • Een inkomensverklaring, aan te vragen bij de Belastingdienst;
  • Een uittreksel uit het bevolkingsregister van maximaal 3 maanden oud, aan te vragen bij uw gemeente;
  • Een kopie van uw inschrijving als woningzoekende;
  • Een originele en recente verhuurdersverklaring van de andere verhuurder;
  • Een sociale bewonersverklaring, deze kunt u bij ons aanvragen.

 

Ruilwoning en uw huurcontract

Wij zien een woningruil als een gewone verhuizing. U zegt dus zelf uw huurcontract op en wij sluiten een nieuw huurcontract af met de nieuwe huurder. Dit betekent dat de woningruil gevolgen kan hebben voor de huurprijs.

 

De behandeling van een aanvraag tot woningruil duurt ongeveer 6 tot 8 weken!