Loop geen onnodig risico

Het kan iedereen overkomen: schade door brand, storm of een inbraak. Daarom is een goede verzekering belangrijk. Wij regelen de opstalverzekering. U sluit zelf een inboedelverzekering af.

 

Cascoverzekering

Woonbedrijf zorgt voor de cascoverzekering of opstalverzekering. Dit is de verzekering voor uw woning, berging en/ of garage. Uw spullen vallen niet onder deze verzekering. Ook als u zelf iets verandert, valt dit niet onder de cascoverzekering.

 

De cascoverzekering is voor:

 • schade aan de woning en garage door storm, brand of inbraak;
 • schade aan veranderingen die in opdracht van ons zijn gemaakt, bijvoorbeeld een reparatie of renovatie;
 • schade aan veranderingen die in opdracht van ons zijn gemaakt vanwege een medische indicatie;
 • schade aan schilderwerk en standaard bouwbehang als gevolg van brand.

 

Dit valt niet onder de cascoverzekering:

 • schade door storm, brand of inbraak, als u zelf schuld heeft of nalatig bent geweest. Bijvoorbeeld als u zelf niet geprobeerd heeft om schade te voorkomen of klein te houden;
 • schroei- en smeulschade;
 • schade aan uw inboedel, zoals uw vloerbedekking, meubels en apparaten;
 • schade aan veranderingen die u zelf heeft aangebracht;
 • schade aan zaken die u heeft overgenomen van de vorige huurder.

 

Inboedelverzekering

Uw inboedelverzekering sluit u zelf af. Vergelijk de voorwaarden van de verzekeringen goed of vraag advies.

 

Stel onder meer de volgende vragen:

 • Als u zelf iets verandert aan de woning, valt dit dan onder de verzekering?
 • Dekt de verzekering de gebruikswaarde of de nieuwwaarde?  
 • Is het een geïndexeerde verzekering? Dit betekent dat het verzekerde bedrag automatisch wordt verhoogd als de prijzen stijgen.
 • Wat is de waarde van uw spullen en dekt de verzekering dit hele bedrag? 
 • Dekt de verzekering gevolgschade?
 • Welke schades zijn gedekt? Er zijn vaak verschillende mogelijkheden. Zijn bijvoorbeeld schades aan behang- en schilderwerk, waterschade en schroeischade gedekt?

 

Voorbeeld

Stel dat uw dak lekt. Woonbedrijf repareert dan uw dak. Maar de waterschade aan uw vloerbedekking, schilderwerk en apparaten repareren wij niet. En we vergoeden de schade ook niet. Dat valt onder uw inboedelverzekering.


 

Aansprakelijkheidsverzekering

Als u per ongeluk schade bij een ander veroorzaakt, valt dit onder de aansprakelijkheidsverzekering. Bijvoorbeeld: uw wasmachine gaat kapot en de benedenburen hebben daardoor waterschade. Of uw kinderen schoppen een bal door een ruit van de buren. Zulke schades vallen buiten uw inboedelverzekering. Hiervoor sluit u een aansprakelijkheidsverzekering af. 

 

Schade voorkomen

Als huurder bent u verantwoordelijk voor het voorkomen van schade. Ga bewust om met veiligheid en wees bijvoorbeeld voorzichtig met vuur. Als er toch schade ontstaat, moet u er snel voor zorgen dat de schade niet groter wordt.

 

Lees hier wat te doen bij schade.