​Algemene kosten samen delen

Bij veel van onze woningen betaalt u maandelijks een voorschot voor de servicekosten. Eens per jaar ontvangt u de afrekening van deze servicekosten. Hierin leest u of u geld terugkrijgt van ons of dat u bij moet betalen. En wat uw nieuwe voorschot wordt.

 

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn kosten die wij maken voor een aantal algemene diensten. Bijvoorbeeld de elektriciteit, schoonmaak en het ramenwassen van de algemene ruimtes in uw gebouw. Elke maand betaalt u hiervoor een voorschot, tegelijk met uw huur.

 

We werken met twee soorten servicekosten:


  • ‘Niet-verrekenbare servicekosten’. Voor deze servicekosten ontvangt u geen afrekening. U betaalt een vast bedrag per maand, bijvoorbeeld voor het glasfonds, het rioolfonds en het lampenfonds.
  • ‘Verrekenbare servicekosten’. Hiervan krijgt u elk jaar een afrekening. Wij berekenen jaarlijks de kosten die werkelijk zijn gemaakt, bijvoorbeeld voor schoonmaak en elektra.

 

Lees hier de toelichting op de servicekostenafrekening (pdf).


Afrekening servicekosten

Vóór juli ontvangt u een brief met de jaarafrekening. Hierin staat een berekening van de servicekosten die zijn gemaakt en het voorschot dat al bij u in rekening is gebracht. Was uw voorschot hoger dan de kosten die zijn gemaakt? Dan krijgt u geld terug van ons. Was uw voorschot te laag, dan betaalt u het verschil aan ons. U krijgt altijd een afrekening, ook als u bijvoorbeeld maar een paar cent terugkrijgt of moet betalen.

 

Verhuist u of bent u verhuisd? Dan betaalt u alleen voor de periode dat uw huurcontract geldig is of was. U ontvangt de afrekening niet op het moment dat u verhuist, maar tegelijk met alle andere huurders in het gebouw. Het kan dus zijn dat u dan al een tijdje ergens anders woont.

 

Wanneer wordt het voorschot aangepast?

Elk jaar maken wij een berekening van de servicekosten. Verwachten we de komende periode hogere of lagere kosten? Dan passen wij het bedrag van het voorschot aan. In de servicekostenafrekening staat altijd uw voorschot voor het komende jaar.

 

Heeft u de afrekening servicekosten voor dit jaar ontvangen en wilt u uw voorschot voor de stookkosten aanpassen? Vul dan het formulier in en stuur het op naar Woonbedrijf. Dit kan per post of per e-mail.

 

Let op! Uw voorschot is ingeschat op basis van uw energieverbruik van het afgelopen jaar. Als u uw voorschot verlaagt, kan het zijn dat u bij de volgende afrekening moet bijbetalen!

 

Waaruit bestaan de servicekosten?

Hieronder vindt u een korte uitleg van alle mogelijke soorten servicekosten. Het hangt van uw woning af welke kosten voor u gelden. Eerst leest u over de algemene servicekosten, dan over de eventuele stookkosten.

 

Algemene servicekosten

 

Administratiekosten

Wij maken administratiekosten om de servicekosten zorgvuldig te verwerken. Bijvoorbeeld het maken van de jaarlijkse afrekening en het berekenen van het nieuwe voorschot. U betaalt standaard 5 procent van de totale servicekosten aan administratiekosten.

 

Schoonmaak

Woont u in een gebouw met gezamenlijke ruimtes, zoals een trappenhuis? Dan verzorgen wij de schoonmaak van deze ruimtes.

 

Glasbewassing collectief

Hieronder vallen de kosten die wij maken voor het schoonmaken van de ramen. In veel flatgebouwen wassen wij zowel de ramen van de algemene ruimtes als de ramen waar u zelf niet bij kunt.

 

Groenonderhoud

Horen er gemeenschappelijke tuinen, veldjes, perken of heggen bij uw complex? Dan verzorgen wij het onderhoud hiervan.

 

Water collectief, gas collectief en elektriciteit voor de gemeenschappelijke ruimte

Dit zijn de kosten voor het verbruik van water, gas en/ of elektriciteit in bijvoorbeeld de centrale hal of gezamenlijke berging in uw gebouw. Wij verdelen deze kosten gelijk over alle woningen in het gebouw.

 

Heeft uw gebouw voorzieningen voor het opladen van scootmobielen? Dan betalen de gebruikers hiervan een vergoeding.

 

Stookkosten

Meestal betaalt u uw kosten voor water, gas en elektra rechtstreeks aan uw energieleverancier. Is uw woning aangesloten op een centrale stookinstallatie in uw gebouw? Dan betaalt u elke maand uw stookkosten aan ons. Ook hiervan ontvangt u elk jaar een afrekening, tegelijk met de algemene afrekening van de servicekosten.

 

Op uw afrekening ziet u één van de onderstaande kosten staan:

 

Gas door middel van bemetering

Deze stookkosten gelden voor u als er in uw woning verbruiksmeters van ista zitten. Ista verzorgt dan het leveren en het onderhoud van de meters. Ook meet ista uw verbruik. Elk jaar maakt ista uw jaarafrekening op basis van uw werkelijke verbruik, het voorschot dat al bij u in rekening is gebracht en de prijs van de energie. Voor deze stookkosten geldt tot 1 juli 2019 de Warmtewet. In 2020 ontvangt u uw afrekening warmte over 2019. Deze afrekening is is nog berekend volgens de Warmtewet. Vanaf 2020 zijn de afrekeningen niet meer volgens de Warmtewet, maar volgens het servicekostenbeleid van de Huurcommissie.  

 

Lees hier de toelichting op de warmteafrekening ista (pdf).

 

Gas, water en elektra individueel

In dit geval is uw verbruiksmeter niet van ista. Uw energieleverancier meet dan uw verbruik en brengt dit bij ons in rekening. Wij berekenen deze kosten weer door aan u. Naast uw verbruik betaalt u voor uw meter zelf, dit noemen we 'vastrecht'. Over uw gaskosten betaalt u 2 procent administratiekosten en over uw water- en elektrakosten 5 procent administratiekosten.