​Vragen wij gegevens van u? We hoeven niet álles te weten

Gaat u een woning bij ons huren? Of verandert er iets in uw situatie? Dan hebben we uw persoonlijke gegevens nodig. Denk aan inkomensgegevens en uittreksels uit het bevolkingsregister. Maar er zijn ook gegevens die we niet nodig hebben en die u niet met ons moet delen, zoals het burgerservicenummer (BSN). Wij leggen het uit.

 

Persoonlijke gegevens

Om een woning van Woonbedrijf te huren of om een wijziging door te voeren zijn uw persoonlijke gegevens nodig. Bij de meeste persoonlijke gegevens staat uw BSN vermeld. Een nummer dat u niet met ons moet delen.

 

BSN   

Iedereen die in Nederland woont en ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen heeft een BSN. Dit is een uniek persoonsnummer. Deze is met name bedoeld voor contact met de overheid. Voorheen heette dit het sofinummer.

 

Het BSN mag alleen gebruikt worden als dat wettelijk is bepaald. Denk aan zorgverleners als huisartsen en zorgverzekeraars. Uw persoonsgegevens worden daarmee sneller en foutloos uitgewisseld.

Uw BSN is aan u persoonlijk toegewezen en hoeft u ons niet door te sturen als wij om uw gegevens vragen. Sterker nog, wij mogen dit nummer niet in onze administratie hebben. Dit is vertrouwelijke informatie die u niet met ons moet delen.

 

Waar vindt u het BSN?

Uw BSN staat op uw paspoort, ID-kaart, rijbewijs, zorgpas en salarisstroken. Is uw paspoort of ID-kaart vóór 2014 uitgegeven? Dan staat het BSN op de voorkant. Op paspoorten en ID-kaarten ná 2014 staat het BSN op de achterkant.

 

Voorkom het delen van vertrouwelijke informatie

Om te voorkomen dat u vertrouwelijke informatie met ons deelt is het noodzakelijk dat uw BSN niet zichtbaar is op documenten die wij van u ontvangen. Deze tips helpen u daarbij:

  • Maakt u met uw telefoon een foto van uw ID-kaart of paspoort? Download dan de app KopieID van de Rijksoverheid. Met deze app maakt u een veilige kopie van uw documenten. In de app streept u op de foto gegevens door die wij niet mogen hebben, zoals uw BSN. Ook kunt u een watermerk toevoegen en de kopie direct versturen of printen. U vindt de app in de Apple App Store of Google Play Store. Lees hier meer over de KopieID app en bekijk de video met uitleg.
  • Of: open een kopie van uw ID-kaart of paspoort op uw computer. Met een bewerkingsprogramma, zoals Paint, streept u gegevens door. Dit doet u met de kwast of het penseel in het programma, of u zet een gekleurd rechthoekje over de gegevens heen.

 

Vragen?

Twijfelt u nog over welke gegevens u wel of niet moet versturen? Wij helpen u graag. Mail naar info@woonbedrijf.com of bel ons (040 - 243 43 43) of stel uw vraag via een persoonlijk bericht op onze social media.