Uw huur: betaalbaarheid voorop

Wij vinden het belangrijk dat u een eerlijke huurprijs betaalt voor uw woning. We hebben oog voor de kwaliteit én voor de betaalbaarheid.

 

Opbouw huurprijs

Uw huurprijs bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Kale huur of nettohuur. Deze prijs hangt onder meer af van de kwaliteit, de ligging en de grootte van uw woning.
 • De servicekosten. Dit zijn kosten voor gemeenschappelijke zaken, zoals schoonmaak of groenonderhoud.
 • Kosten voor fondsen en regelingen. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld het glas- en rioolfonds.

 

Daarnaast betaalt u kosten als u bijvoorbeeld kiest voor het onderhoudsabonnement.

​​​
​​​​ Klik hier voor een grotere afbeelding.
​​

Maximale huurprijs voor uw inkomen

Heeft u met uw inkomen recht op huurtoeslag? En gaat u verhuizen? Dan mogen wij u alleen woningen tot een bepaalde huurprijs aanbieden. Dat heet ‘passend toewijzen'. De overheid wil hiermee voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen.

 

Huurprijs en de jaarlijkse huurverhoging

Elk jaar mogen wij op 1 juli uw huurprijs aanpassen. Hierbij letten wij goed op de betaalbaarheid van onze woningen.

 

Huurverhoging 2020

De huren van onze woningen tot €737,14 verhogen we met 2,6%. De woningen met een hogere huurprijs krijgen een huurverhoging van 3,6%.

 • Brief over jaarlijkse huurverhoging

  Wij begrijpen en vinden zelf ook dat het moment dat de brief over de jaarlijkse huurverhoging die rond 8 april 2020 op uw deurmat valt niet ideaal is. Het is een onzekere tijd en mogelijk wordt u hierdoor nu ook persoonlijk geraakt. Maar volgens de wet moeten wij de huurverhoging voor 1 mei schriftelijk aan onze bewoners bekend maken. We kunnen dit daarom niet uitstellen. Wij kiezen er, als sociale woningcorporatie, wel bewust voor om de huurverhoging dit jaar minimaal te houden voor onze bewoners.

   

 • Komt u in de problemen met het betalen van de huur door de gevolgen van het coronavirus?

  We begrijpen dat deze tijd gevolgen kan hebben voor uw inkomen. Is het voor u door de gevolgen van de coronacrisis niet mogelijk om uw huur (volledig) te betalen? Dan kunt u onder voorwaarden uitstel van betaling bij ons aanvragen. Wij spreken dan een betalingsregeling met u af. Hiervoor kunt u ons bellen op 040 243 43 43 of mailen via info@woonbedrijf.com.

  

 

Veelgestelde vragen

Wat is inflatie?

Inflatie is een stijging van de prijzen. Het gevolg van inflatie is dat u voor hetzelfde geld minder kunt kopen. Een mandje boodschappen bij de supermarkt zal daardoor duurder zijn dan eerder. Uw geld wordt dus minder waard.

 

Woon ik in een sociale huurwoning?

In de Woningwet staat dat alle woningcorporaties hun woningen moeten verdelen in 2 soorten:

 • sociaal bezit. Deze woningen hebben bij de toewijzing een huurprijs van minder dan €737,14.
 • niet-sociaal bezit. Deze woningen hebben bij de toewijzing een huurprijs van meer dan €737,14. Hieronder valt ook ander bezit dan woningen. Zoals bedrijfspanden en garages en parkeerplaatsen.

Of een woning valt onder sociaal bezit, wordt dus bepaald door de huurprijs. Voor niet-sociale huurwoningen en ander bezit mogen wij een hogere huurverhoging vragen dan voor sociale huurwoningen.

 

Waarom verhogen wij de huur van sociale huurwoningen met 2,6%?

Van de overheid mogen wij uw huur verhogen met 5,1%. Dat doen wij niet. Wij vinden dat wonen voor iedereen betaalbaar moet blijven. En dat u een eerlijke prijs voor uw huurwoning betaalt. Daarom vragen we niet de maximale huurverhoging. Dat hebben we ook afgesproken met de huurdersvertegenwoordiging en de gemeenten. Ook ligt het in lijn met het landelijke sociale huurakkoord. 

 

Woningen met een huurprijs die door de huurverhoging boven de €737,14 uitkomt, blijven woningen in sociaal bezit.

 

Waarom verhogen wij de huur van niet-sociale huurwoningen met 3,6%?

De overheid wil dat we deze (duurdere) woningen en ander bezit verhuren tegen een prijs die past bij de markt. Zij vinden dat deze woningen een hogere prijsstijging moeten krijgen dan de sociale huurwoningen. De huur van deze woningen mogen we van de overheid met meer dan 5,1% verhogen. Dat doen wij niet. Deze woningen voorzien in een behoefte van een doelgroep voor wie het lastig is om een woning te kopen.

 

Waarom hebben garages, bergingen en parkeerplaatsen een huurverhoging van 3,6% en niet van 2,6%?

Onze belangrijkste taak is het verhuren van sociale woningen, niet van garages, bergingen of parkeerplaatsen. Daarom kiezen wij  ervoor om de huur van een parkeerplaats, berging of garage meer te laten stijgen dan die van de sociale huurwoningen. Dus met 3,6%.

 

Heb ik recht op huurtoeslag?

U kunt huurtoeslag aanvragen als uw huur niet hoger is dan € 737,14. De regels voor huurtoeslag zijn in 2020 versoepeld, meer mensen hebben nu recht op huurtoeslag. Op www.belastingdienst.nl vindt u meer informatie.

 

Huurbevriezing

Huurbevriezing wil zeggen dat uw huurverhoging per 1 juli 2020 niet doorgaat. Uw huur blijft dan hetzelfde. De regels hiervoor staan in het Sociaal Huurakkoord. Huurbevriezing moet u vóór 1 juli 2020 aanvragen. Of u in recht heeft op huurbevriezing, hangt af van het aantal mensen dat in uw woning woont, uw huur en uw inkomen.

 

Wanneer komt u in aanmerking voor huurbevriezing?

2 groepen bewoners kunnen in aanmerking komen:

           

Groep 1

Als uw huishouden bestaat uit 1 of 2 personen, uw inkomen recht geeft op huurtoeslag én uw    huur hoger is dan € 619,01 (de zogenaamde lage aftoppingsgrens).

 

Als uw huishouden bestaat uit 3 of meer personen, uw inkomen recht geeft op huurtoeslag én uw huur hoger is dan € 663,40 (de zogenaamde hoge aftoppingsgrens).

 

Naast deze huur mag uw inkomen niet hoger zijn dan:

 • €15.500 als u alleen woont
 • €26.500 als u met 2 personen woont
 • €33.500 als u met 3 of meer personen woont

 

Groep 2:

Huishoudens met een huurprijs boven de € 737,14 en een iets hoger inkomen. Met 'iets hoger inkomen' wordt bedoeld:

 • Tussen €15.500 en € 27.000 als u alleen woont
 • Tussen €26.500 en € 37.000 als u met 2 personen woont
 • Tussen €33.500  en €43.500 als u met 3 of meer personen woont.

 

Huurverlaging

In sommige gevallen kunt u huurverlaging aanvragen. Bijvoorbeeld als het inkomen van uw huishouden gedaald is. De huur van de woning wordt dan te hoog in verhouding tot uw inkomen. De regels hiervoor staan in het Sociaal Huurakkoord.

 

Wanneer komt u in aanmerking voor huurverlaging?

 • Als de samenstelling van uw huishouden is veranderd waardoor uw huishoudinkomen daalde.
 • Als het huishoudinkomen over het hele jaar 2019 is gedaald naar een lagere inkomenscategorie dan op uw inkomensverklaring van 2018 staat.. Huurverlaging aanvragen  kan het hele jaar door.

 

Wilt u weten of het voor u zin heeft om huurverlaging aan te vragen?

Kijk dan op de website van de Woonbond en doe de check. Hier vindt u ook een voorbeeldbrief om huurverlaging aan te vragen. U komt alleen in aanmerking voor huurverlaging als uw huurprijs hoger is dan €737,14.

 

Hoe stuurt u uw aanvraag in?

U kunt de brief 'huurverlaging' uitprinten en opsturen aan Woonbedrijf, Antwoordnummer 10191, 5600 VB, Eindhoven. Er hoeft geen postzegel op de envelop. Kunt u de brief thuis niet uitprinten en heeft u geen hulp hierbij? Bel dan met Woonbedrijf op 040 243 43 43. Wij sturen het dan naar u toe.

 

Bij uw aanvraag stuurt u documenten mee waaruit blijkt:

 • welke personen op uw adres zijn ingeschreven (uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), niet ouder dan 3 maanden);
 • welk inkomen alle bewoners ouder dan 18 jaar op uw adres hebben (inkomensverklaring 2019 van de Belastingdienst).

 

Wat gebeurt er nadat u een aanvraag heeft ingestuurd?

U krijgt van ons bericht als wij uw aanvraag hebben ontvangen. Daarin staat of wij de aanvraag met daarbij de goede documenten in behandeling kunnen nemen. Als we niet de goede documenten hebben hoort u dat van ons. U kunt deze dan nog naar ons opsturen. Hebben we binnen 6 weken nog steeds niets van u gehoord? Dan nemen wij uw verzoek tot huurverlaging  niet verder in behandeling.

Als wij uw aanvraag in behandeling nemen hoort u van ons of u in aanmerking komt. En natuurlijk wat dat betekent voor de huur.

 

Servicekosten

De jaarlijkse huurverhoging gaat alleen over de kale huur. Dat gaat om het gebruik van de woning. Bovenop de kale huur betaalt u servicekosten. Bijvoorbeeld voor schoonmaak in uw flatgebouw. Van de servicekosten krijgt u elk jaar (meestal) voor 1 juli de afrekening. Hierop staan uw servicekosten voor het komende jaar. 

 

Overzicht totale huurprijs

Omdat het fijn is om te weten wat u in totaal voor uw woning betaalt, vindt u uw totale huurprijs terug in:

 • de brief over de huurverhoging óf
 • in de brief over de afrekening servicekosten

 

De brief over de huurverhoging ontvangt u altijd voor 1 mei. Krijgt u de brief over de huurverhoging eerder dan uw afrekening servicekosten? Dan ziet u uw totale huurprijs op de afrekening servicekosten. Ontvangt u de afrekening eerder dan de brief over de huurverhoging? Dan vindt u uw totale huurprijs in de brief over de huurverhoging.