Uw huur: betaalbaarheid voorop

Wij vinden het belangrijk dat u een eerlijke huurprijs betaalt voor uw woning. We hebben oog voor de kwaliteit én voor de betaalbaarheid.

 

Opbouw huurprijs

Uw huurprijs bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Kale huur of nettohuur. Deze prijs hangt onder meer af van de kwaliteit, de ligging en de grootte van uw woning.
 • De servicekosten. Dit zijn kosten voor gemeenschappelijke zaken, zoals schoonmaak of groenonderhoud.
 • Kosten voor fondsen en regelingen. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld het glas- en rioolfonds.

 

Daarnaast betaalt u kosten als u bijvoorbeeld kiest voor het onderhoudsabonnement.

​​​
​​​​ Klik hier voor een grotere afbeelding.
​​

Maximale huurprijs voor uw inkomen

Heeft u met uw inkomen recht op huurtoeslag? En gaat u verhuizen? Dan mogen wij u alleen woningen tot een bepaalde huurprijs aanbieden. Dat heet ‘passend toewijzen'. De overheid wil hiermee voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen.

 

Huurprijs en de jaarlijkse huurverhoging

Elk jaar mogen wij op 1 juli uw huurprijs aanpassen. Hierbij letten wij goed op de betaalbaarheid van onze woningen. U ontvangt de brief over de huurverhoging ieder jaar vóór 1 mei. Hierin leest u wat uw nieuwe huur wordt. Ook leest u wat u kunt doen om bezwaar te maken tegen de huurverhoging.

 

Huurverhoging 2020

De huren van onze woningen tot €737,14 verhoogden we per 1 juli met 2,6%. De woningen met een hogere huurprijs, garages, bergingen en andere gebouwen kregen een huurverhoging van 3,6%.

 •  Komt u in de problemen met het betalen van de huur door de gevolgen van het coronavirus?
  We begrijpen dat deze tijd gevolgen kan hebben voor uw inkomen. Is het voor u door de gevolgen van de coronacrisis niet mogelijk om uw huur (volledig) te betalen? Dan kunt u onder voorwaarden uitstel van betaling bij ons aanvragen. Wij spreken dan een betalingsregeling met u af. Hiervoor kunt u ons bellen op 040 243 43 43 of mailen via info@woonbedrijf.com.

 

  

 

U kunt huurtoeslag aanvragen als uw huur niet hoger is dan € 737,14. De regels voor huurtoeslag zijn in 2020 versoepeld, meer mensen hebben nu recht op huurtoeslag. Op www.belastingdienst.nl vindt u meer informatie.

 

Huurverlaging

In sommige gevallen kunt u huurverlaging aanvragen. Bijvoorbeeld als het inkomen van uw huishouden gedaald is. De huur van de woning wordt dan te hoog in verhouding tot uw inkomen. De regels hiervoor staan in het Sociaal Huurakkoord.

 

Wanneer komt u in aanmerking voor huurverlaging?

 • Als de samenstelling van uw huishouden is veranderd waardoor uw huishoudinkomen daalde.
 • Als het huishoudinkomen over het hele jaar 2019 is gedaald naar een lagere inkomenscategorie dan op uw inkomensverklaring van 2018 staat.. Huurverlaging aanvragen  kan het hele jaar door.

 

Wilt u weten of het voor u zin heeft om huurverlaging aan te vragen?

Kijk dan op de website van de Woonbond en doe de check. Hier vindt u ook een voorbeeldbrief om huurverlaging aan te vragen. U komt alleen in aanmerking voor huurverlaging als uw huurprijs hoger is dan €737,14.

 

Hoe stuurt u uw aanvraag in?

U kunt de brief 'huurverlaging' uitprinten en opsturen aan Woonbedrijf, Antwoordnummer 10191, 5600 VB, Eindhoven. Er hoeft geen postzegel op de envelop. Kunt u de brief thuis niet uitprinten en heeft u geen hulp hierbij? Bel dan met Woonbedrijf op 040 243 43 43. Wij sturen het dan naar u toe.

 

Bij uw aanvraag stuurt u documenten mee waaruit blijkt:

 • welke personen op uw adres zijn ingeschreven (uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), niet ouder dan 3 maanden);
 • welk inkomen alle bewoners ouder dan 18 jaar op uw adres hebben (inkomensverklaring 2019 van de Belastingdienst). Let op; vergeet niet uw BSN-nummer onleesbaar te maken op de inkomensverklaring. Deze hebben wij niet nodig en mogen wij in verband met de privacywetgeving niet in bezit hebben. Lees hier meer over het BSN-nummer en uw privacy.

 

Wat gebeurt er nadat u een aanvraag heeft ingestuurd?

U krijgt van ons bericht als wij uw aanvraag hebben ontvangen. Daarin staat of wij de aanvraag met daarbij de goede documenten in behandeling kunnen nemen. Als we niet de goede documenten hebben hoort u dat van ons. U kunt deze dan nog naar ons opsturen. Hebben we binnen 6 weken nog steeds niets van u gehoord? Dan nemen wij uw verzoek tot huurverlaging  niet verder in behandeling.

Als wij uw aanvraag in behandeling nemen hoort u van ons of u in aanmerking komt. En natuurlijk wat dat betekent voor de huur.

 

Servicekosten

De jaarlijkse huurverhoging gaat alleen over de kale huur. Dat gaat om het gebruik van de woning. Bovenop de kale huur betaalt u servicekosten. Bijvoorbeeld voor schoonmaak in uw flatgebouw. Van de servicekosten krijgt u elk jaar (meestal) voor 1 juli de afrekening. Hierop staan uw servicekosten voor het komende jaar. 

 

Overzicht totale huurprijs

Omdat het fijn is om te weten wat u in totaal voor uw woning betaalt, vindt u uw totale huurprijs terug in:

 • de brief over de huurverhoging óf
 • in de brief over de afrekening servicekosten

 

De brief over de huurverhoging ontvangt u altijd voor 1 mei. Krijgt u de brief over de huurverhoging eerder dan uw afrekening servicekosten? Dan ziet u uw totale huurprijs op de afrekening servicekosten. Ontvangt u de afrekening eerder dan de brief over de huurverhoging? Dan vindt u uw totale huurprijs in de brief over de huurverhoging.