Afspraken tussen huurder en verhuurder

Als huurder heeft u rechten en plichten. Dat geldt ook voor ons als verhuurder. Deze en andere afspraken over uw woning staan in de huurovereenkomst en de algemene huurvoorwaarden. het huurcontract tekent u meestal bij ons op kantoor in Eindhoven. Tenzij dit anders met u is afgesproken. Na het tekenen van de huurcontract, zijn wij en u verplicht deze afspraken na te komen.

 

 

Wat staat er in het huurcontract?

Bijvoorbeeld: wij zijn verplicht uw woning te onderhouden volgens de wettelijke normen. En het is uw plicht om goed voor de woning en de directe omgeving te zorgen, zelf in de woning te wonen en uw huur op tijd te betalen.

 

Hieronder kunt u de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden lezen:

Huurovereenkomst (PDF)

Algemene huurvoorwaarden (PDF)

Besluit Kleine Herstellingen (PDF)