​Brabantse Deal jaagt innovatieve ontwikkelingen aan

Op 9 juli jl. ondertekenden gemeenten, woningcorporaties, aanbieders, bouwbedrijven en provincie de intentie voor de Brabantse Deal ‘Nul-op-de-Meter’. Met deze Deal dragen de partijen bij aan de ambitie van een volledig energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Ook Woonbedrijf onderschrijft deze ambitie en is medeondertekenaar van de intentieovereenkomst.

 

Wat is Nul-op-de-Meter?

De definitie van een Nul-op-de-Meter woning is: een woning waarbij de in- en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie (ruimteverwarming, ruimtekoeling, warmwatergebruik, ventilatie) en het gebruik van huishoudelijke en overige elektrische apparatuur (inclusief verlichting) en eigen opwekking van energie op jaarbasis in balans zijn, zodat de som per saldo nul is.

 

Nul-op-de-Meter ontwikkelt zich als de nieuwe methode voor renovatie van bestaande woningen en is de focus van veel initiatieven. In Noord-Brabant zijn al vele initiatieven hiertoe genomen. Zo ontwikkelen talloze bouwbedrijven hun eigen Nul-op-de-Meter concepten. En gemeenten, waaronder Eindhoven, streven naar energieneutraliteit op termijn.

 

Woningcorporaties en Nul-op-de-Meter

De woningcorporaties stellen gezamenlijk criteria op vanuit de klantwaarde, vastgoedwaarde, bedrijfswaarde en duurzaamheidswaarde. Op basis van deze criteria evalueren we de eerste projecten.

 

We maken dan zoveel mogelijk gebruik van instrumenten die zijn ontwikkeld binnen de Stroomversnelling Huur. Bij een positieve evaluatie willen we in 2017 doorgaan met het renoveren van woningen naar Nul-op-de-Meter.

 

Eerste project van Woonbedrijf in Tongelre

Woonbedrijf spreekt met de ondertekening van de Deal de ambitie uit om onze kennis en ervaring vanuit de landelijke Stroomversnelling te delen. Hiervoor starten we met een eerste project in Tongelre.

 

We hebben hier het voornemen om 202 woningen aan de Frans van Mierislaan en omgeving te renoveren volgens het principe van De Stroomversnelling. Dat leidt tot comfortabele en energiezuinige woningen terwijl de woonkosten voor bewoners hetzelfde blijven. Zo doen wij en de andere deelnemende woningcorporaties ervaring op met Nul-op-de-Meter renovaties.

 

Uitdagen tot innovatie

Woonbedrijf wil de regionale, Brabantse aanbieders met deze ambitie uitdagen om te komen met producten die kunnen leiden tot Nul-op-de-Meter. De aandacht voor deze productontwikkeling zal leiden tot een spin-off in andere duurzame toepassingen. Nul-op-de-Meter is namelijk voor ons geen doel, maar een middel. Er zijn ook andere manieren om tot energie-neutraliteit te komen. Van onbeperkte opwekking van schone energie tot en met de keuze van bewoners om zo veel als mogelijk zelf energie te besparen.

 

Benieuwd wat wij nog meer doen aan duurzaamheid? Op onze duurzaamheidspagina leggen we het uit en laten we een aantal voorbeelden zien.

 

Tip: lees ook het persbericht van Provincie Noord-Brabant voor meer informatie.

comments powered by Disqus