​Op 17 december is het sectorbeeld woningcorporaties gepubliceerd door Autoriteit woningcorporaties. Daarin wordt de conclusie getrokken dat in de corporatiesector het huidige en het toekomstige investeringsniveau in nieuwbouw en woningverbetering ten opzichte van het recente verleden relatief laag is. En men vraagt zich af of dit investeringsniveau voldoende is om de corporatiewoningen kwalitatief op gelijk niveau te houden. Woonbedrijf herkent zich niet in deze conclusies en kan dit ook met klinkende cijfers aantonen.

 

De cijfers

Naast de 159 woningen die in 2015 zijn opgeleverd, zijn er nog 1036 in aanbouw. In 2016 geven we het startsein voor nog eens 5 woningbouwprojecten met in totaal 333 woningen. Woonbedrijf gaat tussen 2015 en 2017 betaalbare woningen toevoegen aan de woningmarkt in Eindhoven en regio.

 

 

 

Bouwen, verhuren en beheren van betaalbare woningen 

Woonbedrijf is altijd een corporatie geweest die zich richt op de basis: het bouwen, verhuren en beheren van betaalbare huurwoningen. Ook na het opleggen van de verhuurdersheffing. De ruimte die wij hebben binnen onze financiële huishouding blijven we investeren in Eindhoven en de regio.

 

Van een 'bouwstaking' is dus geen sprake. Integendeel zelfs. De afgelopen tijd is Woonbedrijf in een aantal vastgelopen nieuwbouwprojecten (zoals Kloosterpark in Valkenswaard, Steegsche Velden in Best etc.) gestapt die anders dreigden te gaan stagneren. Daarbij maken we wel steeds een zorgvuldige afweging: past het project in ons portfolio, is het betaalbaar en voldoet het aan een behoefte in de wijk? Die afweging zullen we steeds blijven maken.

Onze nieuwbouwprojecten

Op onze nieuwbouwpagina staan alle actuele projecten. Per project ziet u wat voor woningen we bouwen, hoe deze eruit gaan zien en om wat voor wijk het gaat. Ook informatie over het reageren op de woningen komt op deze pagina's te staan. 

Blijven investeren 

Algemeen directeur Ingrid de Boer: "Onze verantwoordelijkheid ligt bij het betaalbaar wonen voor de circa 70.000 mensen die in onze woningen wonen. We zullen steeds zichtbaar blijven investeren voor onze klant in de regio Eindhoven. We blijven ons vermogen inzetten om ontwikkelingen mogelijk te maken, te werken aan de kwaliteit van de buurten en wijken waar we actief zijn. Dit zonder onze kenmerkende klantgestuurde en gebiedsgerichte koers uit het oog te verliezen."

 

Duurzaamheid

Woonbedrijf blijft ook investeren in duurzame oplossingen: nu kiezen voor duurzame oplossingen, is zorgen voor toekomstbestendige woningen en wooncomfort voor de huurders. We verwachten dat door de stijgende energielasten en de daarmee stijgende woonlasten, dit vraagstuk voor onze klanten steeds belangrijker wordt.

 

Ons duurzaamheidsprogramma is erg omvangrijk. Afgelopen jaar stonden wij op de vijfde plaats van de Groene Huisvesters als het gaat om aantal labelsprongen (4.500 in 2014, naar verwachting hetzelfde in 2015, info via Aedes) en we hebben net de duurzaamste woningen van Eindhoven aan de Karel de Grotelaan (EPC van 0,09 en GPR score van een 9) opgeleverd.

 

In Tongelre gaan we een complex van 202 woningen richting Nul-op-de-Meter brengen, i.s.m. de Stroomversnelling.

 

Daarnaast doen we enkele projecten op het gebied van water (i.s.m. Waterschap de Dommel), biodiversiteit en groen. En we hebben samen met de gemeente Eindhoven de Energy Roadmap opgesteld, met als doel energieneutraal te zijn in 2035 voor de gebouwde omgeving. We doen dat allemaal aan de hand van The Natural Step.

 

Woonbedrijf blijft dus duurzaam investeren in Eindhoven en regio, waarbij de klant altijd centraal staat.

comments powered by Disqus