​​Eerste BREEAM-NL Sloop en Demontage project in Nederland is van start

Op zaterdag 15 februari is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl en Heijmans voor de vervangende nieuwbouwwerkzaamheden van de Airey-flats aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven. Het betreft een Design, Build & Maintain opgave voor de realisatie van 56 appartementen, 12 zorgappartementen en 14 rijwoningen voor ‘Groene Huurders’ met een duurzame woon- en leefambitie. Het project is het eerste in Nederland dat volgens het BREEAM-NL Sloop en Demontage certificaat wordt uitgevoerd. Het contract werd ondertekend door Ingrid de Boer, algemeen directeur van Woonbedrijf en Jeroen de Bekker, directeur Heijmans Woningbouw.

 

Let op: deze woningen zijn inmiddels allemaal verhuurd. Zodra een van deze woningen vrijkomt, vindt u deze in ons woningaanbod.

 

Nieuwe contractvorm

Ingrid de Boer ondertekent de samenwerkingsovereenkomst

Heijmans neemt ook het onderhoud af van de 82 woningen voor de duur van 15 jaar. In deze geïntegreerde contractvorm zijn ontwerp, uitvoering, exploitatie en onderhoud optimaal op elkaar afgestemd. Middels de open inschrijving wordt veel ruimte gegeven aan Heijmans om met nieuwe ideeën te komen, gericht op het behalen van de bepaalde doelstellingen. Het voordeel van deze manier is dat de totale kosten, bekeken over de levensduur van een gebouw, lager uitpakken. Deze samenwerkingsvorm is in de woningbouw echter nog relatief nieuw.

 

Jeroen de Bekker, directeur Heijmans Woningbouw: “Dat Woonbedrijf het lef heeft getoond om een Design, Build & Maintenance opgave te starten, is verheugend nieuws. We gaan een jarenlange verbintenis met elkaar aan. Dat is zowel voor de corporatie als ons een inspirerende zoektocht. De inzet: samen duurzaam leven voor een groep ‘groene huurders.”

 

Nieuwe doelgroep

Woonbedrijf heeft de Airey-wijk, waar de vervangende nieuwbouw onderdeel van uitmaakt,
uitgeroepen tot groene proeftuin om duurzame producten en technieken toe te passen. Een grote groep belangstellende ‘Groene Huurders’ heeft zich bij Woonbedrijf gemeld. Hun wensen en eisen vormen een belangrijk uitgangspunt in het ontwikkel- en ontwerpproces. Groene Huurders worden intensief begeleid in het ontwerpproces en hun keuzes voor duurzame producten. Inmiddels wordt in afstemming met de ‘Groene Huurders’ gewerkt aan de eerste schetsontwerpen voor hun nieuwe woning.

 

Ingrid de Boer, algemeen directeur van Woonbedrijf: "Het meest duurzame aan dit project is de manier waarop we samen met de toekomstige huurders de nieuwbouw ontwikkelen. Naast deze klant gestuurde manier van samenwerken gaan we bij dit project ook innovatieve technieken toepassen om energie te besparen. We testen straks tenminste twee systemen die duurzame energie leveren. Dit contract met Heijmans is ook duurzaam want tot 15 jaar na de bouw verzorgt Heijmans het onderhoud aan de woningen. Zodat het gebouw in topvorm blijft en onze huurders er prettig kunnen wonen.”


 

Eerste BREEAM-NL Sloop en Demontage project

De sloop van de portiek- en rijwoningen aan de Karel de Grotelaan wordt volledig uitgevoerd volgens de definitieve duurzaamheidsrichtlijnen van BREEAM. Het project behaalt hiermee als eerste in Nederland het BREEAM-NL Sloop en Demontage certificaat. Doel van BREEAM is het verduurzamen van de bebouwde omgeving. Het biedt opdrachtgever, opdrachtnemer en eindgebruiker meer inzicht in de duurzaamheidsprestaties van de sloop van een project. Na de sloop van de gebouwen aan de Karel de Grotelaan wordt meer dan 90% van de vrijkomen materialen hergebruikt. Het belangrijkste deel daarvan bestaat uit hout, ijzerwerk, CV-leidingen en gebroken puin. Het hout komt straks o.a. terug in het meubilair in de buitenruimte en de plantenbakken.

       
comments powered by Disqus