Met ingang van 1 oktober 2015 zal de manier waarop de maximale huurprijs voor zelfstandige sociale huurwoningen wordt berekend veranderen. Het woningwaarderingsstelsel (WWS) voor onzelfstandige woningen blijft ongewijzigd.

 

Volgens het woningwaarderingsstelsel mag de huur van een sociale huurwoning nooit hoger worden dan de maximale huurprijs. De huurprijzen van de woningen van Woonbedrijf zitten al ver onder de maximale huurprijsgrens. Dus de kans dat die door de stelselwijziging boven de grens uitkomen is zeer klein. Misschien bij een enkel individueel geval.

 

Woonbedrijf onderneemt zelf actie naar huurders bij wie de huidige huurprijs de maximale huur volgens WWS overschrijdt.

 

Hoe kunt u de punten voor uw woning berekenen?

Als huurder kunt u uw huurprijs checken via de site van de huurcommissie​. Daarvoor heeft u wel de WOZ-waarde van uw woning nodig. Die WOZ-waarde van uw woning kunt u telefonisch opvragen of via de site van de gemeente. Als u in Eindhoven woont, kunt u mailen naar belastingen@eindhoven.nl of bellen met nummer 14040.

comments powered by Disqus