Woonstichting ‘thuis, Woonbedrijf en de Gemeente Veldhoven hebben afspraken gemaakt over wonen in onze gemeente. Samenwerking op het gebied van wonen is belangrijk want hierdoor is er goed zicht op de woningsituatie in onze gemeente én de woningbehoefte. Hier kunnen we vervolgens gezamenlijk op inspelen met ons woonbeleid en -aanbod.

Wonen met zorg, bijzondere doelgroepen, woningvoorraad en de leefbaarheid in de wijken zijn binnen de samenwerking de belangrijkste onderwerpen. De gemeente en corporaties willen er samen voor zorgen dat er in Veldhoven voldoende aanbod is van betaalbare en passende woningen voor speciale doelgroepen. Uitgangspunt is dat elke inwoner een passende woning voor een passende prijs moet kunnen krijgen.

De afspraken gaan direct in. We starten daarom meteen met verschillende activiteiten. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld gezamenlijk hoe we kunnen inspelen op de toekomstige vergrijzing. Ook is er aandacht voor de starters en middeninkomens. 

Met deze afspraken streven de partijen in de toekomst gezamenlijk dezelfde ambities na zodat ze elkaar kunnen versterken waar mogelijk. Jaarlijks evalueren we de afspraken. Wethouder Prinsen tekende de afspraken namens de gemeente Veldhoven. Algemeen directeur de Boer en directeur-bestuurder Van der Herten ondertekenden respectievelijk namens Woonbedrijf en ‘thuis.

comments powered by Disqus