​In de aanloop naar het nieuwe studiejaar, neemt de vraag naar studentenkamers ook in Eindhoven toe. Tegen het begin van het studiejaar beleeft het district Vestide van Woonbedrijf de drukste periode. De wachttijd loopt dan tijdelijk even wat op. Dat komt door een stijging in het aantal woningzoekenden – vooral van eerstejaars – en omdat deze studenten vaak een afstandsbonus hebben. Vestide is de grootste studentenhuisvester in Eindhoven.

 

Vestide wijst de beschikbare woonruimte toe op basis van de inschrijftijd; degene met de langste inschrijftijd is als eerste aan de beurt. De woonruimte is bestemd voor studenten die voltijd studeren aan de TU/e of aan één van de MBO- of HBO-instellingen in Eindhoven. Op de website, www.vestide.nl, is per complex de gemiddelde inschrijftijd te zien. Dit wordt berekend op basis van de daadwerkelijke cijfers van afgelopen 2 jaar. In dit cijfer zit ook de afstandsbonus verwerkt. De daadwerkelijke wachttijd kan dus afwijken. Als studenten reageren op een kamer, krijgen ze een melding of ze in de top tien staan op het moment van reageren (dat is pas definitief na het sluiten van de advertentie). Dit vergroot de kansen, want zij kunnen zien op welke kamers zij het beste kunnen reageren.

 

De afgelopen jaren is eigenlijk over het jaar gezien nauwelijks sprake meer van kwantitatieve kamernood in Eindhoven; we constateren wel een verschuiving van de woonwensen. Studenten vragen steeds vaker om zelfstandige woonruimte. Er is een groeiende voorkeur voor eigen voorzieningen zoals badkamer, keuken en toilet, in plaats van gedeelde. Momenteel verhuurt Vestide ruim 3.000 eenheden in Eindhoven. Bijna 40% daarvan betreft zelfstandige eenheden met eigen voorzieningen.

 

Toekomstplannen

Hoe blijven studentenwooneenheden beschikbaar en betaalbaar? Op de eerste plaats werkt Vestide met campuscontracten. Dat wil zeggen dat de bewoner, afhankelijk van de woonduur, drie tot zes maanden na het beëindigen van de studie de woonruimte weer vrij moet maken. Dit houdt de doorstroming in beweging en verhoogt de kans voor nieuwe instromende studenten. Vestide huisvest ook studenten met tijdelijke contracten in woningen die wachten op renovaties en bij wijkvernieuwing.

 

Daarnaast investeert Vestide in betaalbare studentenhuisvesting door nieuwbouw. Er komen totaal 142 studentenwoningen (88 met gedeelde voorzieningen en 54 zelfstandige woningen) op SPACE-S. SPACE-S is een nieuwe woonbuurt op Strijp-S in Eindhoven waar Woonbedrijf en onderdeel Vestide klanten de kans geven om hun eigen woning en woonbuurt te creëren. Verder ontwikkelt en realiseert Vestide op de campus van de TU/e een nieuwe woontoren, die tussen het Potentiaalgebouw en het sportcentrum verrijst. Naar verwachting zal de bouw van de woontoren met veertien bouwlagen in het voorjaar van 2015 starten en zijn de 303 wooneenheden voor de start van het academisch jaar in 2016 klaar.

 

Zo levert Vestide een bijdrage aan de ontwikkeling van Eindhoven Brainport en studentenstad Eindhoven in het bijzonder, door beschikbare en betaalbare studentenhuisvesting aan te bieden, voor reguliere en internationale studenten. 

comments powered by Disqus