​Afspraken over terrein ‘t Hazzo

Gemeente Waalre en Woonbedrijf ondertekenden op 14 september een intentieovereenkomst over het terrein waar nu nog activiteitencentrum ’t Hazzo staat. Beide partijen gaan samen onderzoek doen naar de mogelijkheden om hier betaalbare huurappartementen en seniorenwoningen te bouwen. Woonbedrijf is heel blij met deze kans om het aantal betaalbare huurwoningen uit te breiden.

 

Activiteitencentrum ‘t Hazzo

Activiteitencentrum ’t Hazzo in Waalre verhuist in 2018 verhuizen naar Het Huis van Waalre, het nieuwe multifunctionele gemeentehuis in Waalre. De gemeente wil zo snel mogelijk weer een invulling geven aan deze locatie. Daarom is Woonbedrijf benaderd om de bouw van sociale huurwoningen te onderzoeken.

 

Bekijk hier in Google Maps de locatie.

 

Uitgangspunten voor de woningen

 Marie-Jose Backx-Verhoeven en Paul Terwisscha van Scheltinga van Woonbedrijf met wethouder José van Dijk.

De eerste ideeën gaan nu nog uit van ongeveer 15 huurappartementen met 1 of 2 slaapkamers en ongeveer 12 seniorenwoningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. De appartementen zijn voor alle leeftijden, voor de seniorenwoningen zal een leeftijdsgrens gelden.

 

Alle woningen zijn bestemd voor mensen met een smalle beurs. De huurprijzen zijn nog niet bekend, maar zullen zo uitvallen dat laagstbetaalden nog huurtoeslag kunnen aanvragen.

 

Lees meer over huurprijs en inkomen.

 

Onderzoek en vervolg

We hopen het onderzoek in het voorjaar van 2018 af te ronden. Het onderzoek moet uitwijzen of de plannen haalbaar zijn. Ook moeten dan de stedenbouwkundige uitgangspunten op papier staan en is onderzocht of het voor Woonbedrijf rendabel is om de gronden aan te kopen. Daarnaast bekijken we hoe we de woningen zo duurzaam mogelijk kunnen bouwen.

 

Als alles volgens planning verloopt, kan de bouw in het najaar van 2019 starten. Na het onderzoek is er namelijk nog veel te regelen, zoals de grondovereenkomst, de wijziging van het bestemmingsplan en het ontwerp van de woningen. We willen de toekomstige bewoners zoveel mogelijk betrekken bij het ontwerp, zodat dit goed aansluit op hun woonwensen.

 

Genoeg vraag in Waalre naar sociale huurwoningen

Paul Terwisscha van Scheltinga, directeur Vastgoed bij Woonbedrijf: “Woonbedrijf verhuurt 208 betaalbare huurwoningen in de gemeente Waalre. We zien dat hier nog genoeg vraag is naar sociale huurwoningen.

 

Woonbedrijf staat voor goed en betaalbaar wonen en we stellen graag onze mogelijkheden beschikbaar voor de uitbreiding van de sociale huisvestingsmogelijkheden, ook in Waalre. Woonbedrijf biedt woonruimte tegen een betaalbare prijs, met prima service, en met oog voor het samenleven in de buurt.”

 

Goede balans in woningen

José van Dijk, wethouder in Waalre: “Waalre streeft naar een goede balans in het woningaanbod in de gemeente. De vraag naar sociale huurwoningen is nog steeds aanwezig. We vinden het belangrijk dat dit onderzoek plaatsvindt en we hopen op een positief resultaat.

 

De locatie van ’t Hazzo is een ideale plek voor sociale huurwoningen en seniorenwoningen. Uiteraard zullen deze woningen de hoge kwaliteit bieden, die wij in Waalre belangrijk vinden.”

 


 

comments powered by Disqus