​Eindhoven slaat handen ineen voor een energieneutrale stad in 2045

Op woensdag 2 juli is, op Strijp-S, de visie en roadmap naar een Energieneutraal Eindhoven in 2045 gepresenteerd. Mary-Ann Schreurs (wethouder van de gemeente Eindhoven) en Marc Eggermont (algemeen directeur Woonbedrijf) nodigden de partners in de stad uit om de handen ineen te slaan en gezamenlijk te werken en een bijdrage te leveren aan de realisatie van de visie. De roadmap is een initiatief van de gemeente Eindhoven en Woonbedrijf.

 

De eindgebruiker staat centraal

“Al jaren wordt door partners, onder andere gemeente en woningcorporaties, gewerkt aan energiebesparing en duurzame energieopwekking. De roadmap helpt ons allen om de weg naar de toekomst te bepalen, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen prikkelen om deze weg samen met ons te bewandelen. Het gaat om de kwaliteit van leven, dat is voor iedereen uiteindelijk wat telt. We moeten samen kijken naar uitdagingen die ons allen aangaan. In co-creatie vinden we in synergie de samenleving opnieuw uit. De beleving van de eindgebruiker staat centraal. Daarvoor slaan we ook, onder andere middels deze roadmap, de handen ineen”, aldus wethouder Mary-Ann Schreurs.

 

Transitie

Marc Eggermont: “Een duurzame toekomst in een energieneutraal Eindhoven staat of valt met de inzet van de hele stad. De gemeente, alle bedrijven en instellingen en vooral alle inwoners van de stad. Ons gedrag, onze manier van leven en ons consumptiepatroon zijn bepalend. De roadmap gaat daar vooral over: hoe kun je zélf een bijdrage leveren aan het bereiken van dat verre doel van een energieneutraal Eindhoven in 2045. Maar het gaat verder dan energiebesparing. Het is de transitie naar een samenleving van verbonden en verantwoordelijke burgers. Dat overstijgt de traditionele sectoren van de verzorgingsstaat. In Brainport hebben wij een unieke gelegenheid om in die ontwikkeling voorop te gaan.”

 

Van roadmap naar actie

In februari 2013 organiseerde de gemeente Eindhoven de conferentie ‘Eindhoven Energieneutraal 2045’. Als vervolg daarop is nu door de gemeente Eindhoven en Woonbedrijf het initiatief genomen om een Roadmap op te stellen die ingaat op de routes die leiden naar een energieneutraal Eindhoven in 2045. De instrumenten om de ambities van de roadmap waar te maken worden immers gevormd door co-creatie en open innovatie met de partners in de Brainport regio. Voorafgaand aan de presentatie van de roadmap zijn vertegenwoordigers van onder andere woningcorporaties, lokale duurzame energiecoöperaties, netwerkbedrijven, kennisinstellingen en de gemeente Eindhoven al actief aan de slag gegaan met de eerste stappen naar implementatie van de roadmap. De middag bij Seats2Meet op Strijp-S stond in het teken van ‘van roadmap naar actie’. In inspirerende workshops werd gediscussieerd en gekeken naar vragen als: wat zijn de eerste stappen? Wat is de bijdrage van participanten? Welke activiteiten zijn nodig? En welke doelen dienen in 2014-2015 nagestreefd te worden om Eindhoven sneller en effectiever energieneutraal te maken.

 

Duurzaamheid en Eindhoven

Ook in het coalitieakkoord “Expeditie Eindhoven – Iedereen mee” neemt energie en duurzaamheid een belangrijke plek in. Samen met onder anderen inwoners, kennisinstellingen en bedrijven wordt er hard gewerkt aan een duurzaam Eindhoven. Benieuwd naar de verschillende ontwikkelingen, projecten en het laatste nieuws? Kijk dan op www.eindhoven.nl/duurzaamheid.

comments powered by Disqus