Aan de Gerretsonlaan in de wijk Prinsejagt is Woonbedrijf van plan 64 duplexwoningen te vervangen door 36 grondgebonden huurwoningen voor 55plussers. Op 11 mei organiseerden we een bijeenkomst voor de buurt, om de omwonenden goed te informeren. Er was veel belangstelling voor de presentatie.

 

Reageren op deze woningen kan in de eerste of tweede week van januari 2016. Zorg wel dat u staat ingeschreven als woningzoekende. Via de nieuwbouwpagina van de Gerretsonlaan houden we u op de hoogte!

 

Gelijkvloerse woningen aan een groen hof

We vroegen een klankbordgroep om mee te denken over het ontwerp. Samen kwamen we zo tot mooi resultaat: een groep grondgebonden woningen die goed aansluit op de wensen van 55plussers en een zorgzame buurt. De woningen liggen in groepjes van 12 rond een gezamenlijk hofje met een intiem en besloten karakter.   

Info over de woningen

  • Oppervlakte: ongeveer 70 m2, gelijkvloers. 
  • Huurprijs: 500 tot 550 euro per maand, exclusief servicekosten. Huurtoeslag is mogelijk.
  • Woon- en eetkamer
  • Twee slaapkamers
  • Ruimte badkamer
  • Privéterras

 

Toekomstbestendig

De huidige duplexwoningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Bovendien is er minder vraag naar dit soort woningen. In de nieuwbouw is veel aandacht voor groen, bomen, architectuur en omgeving. Hiermee investeert Woonbedrijf in een duurzame, leefbare buurt, voor nu en in de toekomst.

 

Voorlopige planning Gerretsonlaan

Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage bij de gemeente. Wilt u deze bekijken? Dat kan op de website van de gemeente. Tot en met 3 juni kunnen omwonenden hierop reageren. In september wordt bestemmingsplan naar verwachting vastgesteld.


We hopen eind 2015 te starten met de sloop van de bestaande duplexwoningen. Bijna alle bewoners van deze woningen zijn al verhuisd en de woningen worden nu tijdelijk verhuurd. Naar verwachting zijn de woningen halverwege 2016 gereed en waarschijnlijk start de verhuur dan begin 2016.

comments powered by Disqus