​Wonen wordt leven, in een buurt die bij je past

Wat kunt u als klant de komende jaren verwachten van Woonbedrijf? Wat kunnen wij als woningcorporatie verwachten van de politiek, de economie en de vergrijzing? En hoe verandert dit ons werk? In ons koersplan voor 2015 tot 2018 willen wij een antwoord geven op deze vragen. Want we willen de juiste keuzes maken. Voor nu en de toekomst.

 

We gooien het roer niet om

Marc Eggermont, algemeen directeur Woonbedrijf: “Als woningcorporatie blijven we ons sterk maken voor voldoende betaalbare huurwoningen in buurten waar het prettig wonen is. Met ons nieuwe koersplan gooien we het roer dan ook niet om. Tot 2018 blijven we ervoor zorgen dat twee van de drie Woonbedrijf-woningen een maximale huurprijs heeft van € 580.

 

Dat doen we door zuinig te zijn op wat we hebben en terughoudend te zijn met huurverhoging, verkoop en sloop. Maar ook door op een slimme manier nieuwe woningen te bouwen met een lage huurprijs.”

 

Regels aanpassen

Regels zijn belangrijk. Maar soms staan ze wensen van huurders in de weg. Een actueel voorbeeld is de mantelzorgboete. Ingrid de Boer, algemeen directeur Woonbedrijf: “De overheid wil de zorg goedkoper maken en mantelzorg stimuleren. Maar als iemand een hulpbehoevend familielid in huis neemt, worden beiden gekort op hun uitkering. Dat kan niet de bedoeling zijn."

 

Marc Eggermont: “Ook onze eigen regels kunnen soms beter. We gaan daarom kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de ruimte die onze woningen bieden beter benut wordt.” Bijvoorbeeld omdat we verwachten dat ook in onze regio het aantal ouderen stijgt. Net als hun behoefte aan zorg aan huis. Er zijn straks meer eenpersoonshuishoudens, terwijl de meeste van onze woningen gebouwd zijn voor complete gezinnen.

 

Wonen wordt leven

Woonbedrijf heeft meer dan 30.000 woningen. In totaal maken 70.000 mensen er gebruik van. En juist op al die mensen willen we ons nóg meer gaan richten.

 

Ingrid de Boer: “We gaan kijken naar de belangrijke momenten in het leven van onze huurders, zoals op kamers wonen, samenwonen, kinderen krijgen, scheiden of ziek worden. Voor de woonwensen die daarbij horen, willen we oplossingen bieden. Met een betaalbaar huis en een leefbare buurt.

 

Maar ook met onze dienstverlening. Die willen we nog beter afstemmen op individuele wensen, door de ruimte te bieden om zelf de oplossing samen te stellen. En we willen ervoor zorgen dat u als huurder meer zaken zelf kunt regelen op de momenten die u het beste uitkomen. We beginnen met het wegnemen van onnodige belemmeringen.”

 

In een buurt die bij je past

“De buurt wordt steeds belangrijker in het leven van onze huurders”, zegt Marc Eggermont. “Ze kiezen voor een buurt omdat ze die kennen, of omdat die past bij de fase in hun leven. Maar wat maakt nou dat die buurt passend is?

 

Om daar achter te komen, gaan we in kaart brengen wat die buurt zo bijzonder maakt voor de mensen die er wonen. En waarom ze naar die buurt verhuizen of er juist weer weggaan. Zo kunnen we beter bepalen wat we in een buurt moeten veranderen, verbeteren of juist behouden.”

 

Film koersplan

Deze animatiefilm licht het koersplan kort en krachtig toe.

 

comments powered by Disqus