Heijmans heeft in opdracht van Stichting Woonbedrijf SWS Hhvl, woningcorporatie in Eindhoven, de Design, Build & Maintain opgave gewonnen voor de realisatie van 82 wooneenheden aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven. In het project is Heijmans verantwoordelijk voor de sloop, de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de panden.

 

Heijmans won de aanbesteding na een voorselectie met nog 2 andere partijen. Het contract wordt binnenkort ondertekend. In totaal bedraagt de contractwaarde circa € 11 miljoen. Naar verwachting starten de eerste werkzaamheden begin 2014 met de sloop van 54 etagewoningen en maximaal 18 woningen. Daarna start de nieuwbouw. Heijmans verwacht het nieuwbouwplan eind 2015 op te leveren.

 

Inmiddels zijn al deze huurwoningen verhuurd. Als er een woning vrijkomt, vindt u deze in ons woningaanbod. De oplevering betekent ook dat de Maintain-fase van dit project is gestart.

 

Zeer energiezuinige woningen voor Groene Huurders

Heijmans realiseert voor Woonbedrijf 56 appartementen, 12 zorgappartementen en 14 rijwoningen voor  huurders met een duurzame woon- en leefambitie, de zogenaamde ‘Groene Huurders’. Woonbedrijf heeft de Airey-wijk uitgeroepen tot groene proeftuin om duurzame producten en technieken toe te passen. Zo komt de woningcorporatie tot het ideale pakket technieken om wonen energiezuinig en comfortabel te maken. Een onderdeel daarvan is de bouw van betaalbare, zeer energiezuinige woningen. Ook neemt Heijmans voor de duur van ten minste 15 jaar het onderhoud voor haar rekening.

 

Heijmans werd geselecteerd op basis van geschikte projectreferenties en de visie ten aanzien van samenwerking en duurzaamheid. Met de uiteindelijke planaanbieding scoorde Heijmans vooral op de criteria proces en kwaliteit. Heijmans schreef de aanbesteding in met Van Helmond Zuidam Architecten uit Eindhoven.

 

Betrokkenheid van de huurders

De gedurfde benadering op het thema duurzaamheid door Woonbedrijf is verankerd in een omgekeerde doelgroepenbenadering. Gezocht is naar huurders met verregaande duurzaamheidsambities. De wensen en eisen vormen een belangrijk uitgangspunt in het ontwikkel- en ontwerpproces. In de planaanbieding heeft Heijmans nadrukkelijk invulling gegeven aan de duurzaamheidsambities en de betrokkenheid van deze ‘Groene Huurders’ tijdens het proces van ontwikkeling, realisatie en gebruik.

 

The Natural Step als rode draad

De hoge mate van duurzaamheid van de woningen wordt bereikt door een innovatieve invulling van een zeer lage energieprestatiecoëfficiënt van EPC 0,09 in combinatie met een GPR-gebouwscore van 9,0 voor het onderdeel ‘Energie’ en 7,0 voor het onderdeel ‘Materiaal’. Deze beloofde kwaliteit aan de opdrachtgever is procesmatig geborgd omdat vanaf het vroege ontwerp wordt gewerkt volgens een integrale gecertificeerde bouwplan- en oplevertoets. Total Cost of Ownership en The Natural Step lopen daarbij als een rode draad door de ontwikkeling.

 

Rutger Ballhaus, projectleider bij Heijmans:
De nadruk op duurzaamheid en betrokkenheid van de gebruiker sluit perfect aan bij de ambities van onze opdrachtgever Woonbedrijf Eindhoven en bij Heijmans: ‘Samen Duurzaam Leven’. We willen helpen huurders tot duurzamer gedrag te krijgen. Het past in onze strategie om innovaties toe te passen die energiezuinig bouwen bevorderen en om woonlasten voor bewoners en marktpartijen inzichtelijk te maken. Wij zijn heel blij met dit project.”

 

Rob Bogaarts, districtsmanager bij Woonbedrijf:
”Woonbedrijf heeft eerst samen met de toekomstige bewoners van het nieuwbouwcomplex bekeken hoe zij het duurzaam wonen en leven willen vormgeven. Hun wensen worden straks vertaald in het gebouw, de faciliteiten en de technieken. Onze dialoog met de ‘Groene Huurders’ gaat verder. Zij blijven betrokken bij het hele proces. We vragen hun inbreng bijvoorbeeld bij wat er gemeenschappelijk of juist individueel ingericht wordt. En we praten verder met elkaar over algemene leefbaarheid en toekomstig beheer. Natuurlijk is het bewust omgaan met energie hier steeds de leidraad.”

 

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die de activiteiten vastgoed, woningbouw, utiliteit, wegen en civiel combineert. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland. Door te sturen op kwaliteitsverbetering, integrale projecten, duurzaamheid en winstgevendheid realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met circa 8.000 medewerkers en in 2012 € 2,3 miljard omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen.

 

Woonbedrijf werkt aan wonen, het wonen van onze klant. Samen met bewoners bouwen we actief aan buurten waar iedereen zich thuis voelt. Onze grootste maatschappelijke prestatie ligt in het beschikbaar hebben en houden van een grote voorraad betaalbare huurwoningen. Hoewel Woonbedrijf door de verhuurderheffing jaarlijks een groot bedrag moet afdragen, blijft de woningcorporatie duurzaam investeren in Eindhoven en regio.

comments powered by Disqus