​Door het jaar heen verhogen woningcorporaties de huurprijzen, bijvoorbeeld bij de jaarlijkse huurverhoging of bij het opnieuw verhuren van een woning. Hierdoor slinkt de voorraad van betaalbare woningen en blijven er dus minder woningen over voor mensen met een smalle beurs. Niet bij Woonbedrijf! Door nieuwbouw en gematigde huurverhoging groeide bij ons het aantal betaalbare huurwoningen juist met 767 tussen 1 januari 2016 en 1 april 2017.

 

Grote ijzeren voorraad behouden

In totaal heeft Woonbedrijf 24.361 betaalbare huurwoningen in Eindhoven. Dat is 92% van onze woningen in Eindhoven (peildatum 1 april 2017). Betaalbare huurwoningen hebben een huurprijs tot 635 euro per maand.

 

De belangrijkste reden is dat Woonbedrijf al jaren een gematigde huurverhoging doorvoert:

 

  • 0% huurverhoging in 2015;
  • 0,6% huurverhoging in 2016;
  • 0% huurverhoging in 2017. 

 

We verwachten dat het aantal betaalbare huurwoningen nog zal stijgen. Er zijn nog allerlei bouwprojecten in uitvoering, maar ook nog een groot aantal in ontwikkeling. We streven ernaar om die voor een groot deel te realiseren met een huur van minder dan 635 euro per maand.

 

Passend toewijzen

De groei van het aantal betaalbare woningen is natuurlijk goed nieuws voor mensen met een smalle beurs.  Volgens de passendheidstoets, een maatregel van de rijksoverheid, mogen zij alleen verhuizen naar woningen tot 592 of 635 euro als zij verhuizen, afhankelijk van het aantal personen in het huishouden. Hun keuzes en mogelijkheden zijn natuurlijk groter als de voorraad betaalbare huurwoningen groeit.

 

Minder inkomsten

Lagere huren betekent ook minder inkomsten voor ons. Woonbedrijf kan financieel tegen een stootje.

 

Jaarlijks brengt het Rijk een overzicht uit van de beschikbare middelen bij woningcorporaties: de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties. Die middelen kunnen we inzetten voor de bouw van nieuwe woningen, verbetering en verduurzaming van de woningvoorraad en verbetering van de betaalbaarheid. Wij proberen verstandig gebruik te maken van onze mogelijkheden. Dat betekent óók dat we de betaalbaarheid verbeteren.

 

Daarnaast let Woonbedrijf natuurlijk op de kosten, met name de bedrijfskosten. Die daalden aanzienlijk na onze verhuizing naar het nieuwe kantoor in januari 2016. We werken nu vanuit één locatie en dat brengt veel voordelen. Medewerkers hoeven niet meer tussen verschillende locaties te reizen. Dat scheelt tijd en geld. Verder daalden de stookkosten flink, net als de kosten voor schoonmaak en bewaking.

 


 

comments powered by Disqus