​Bewoners SPACE-S ontwerpen eigen woning en buurt

Dinsdagavond 24 juni jl. ging het SPACE-S ontwerp officieel in première! De toekomstige bewoners van SPACE-S hebben we de afgelopen anderhalf jaar vol energie en inspiratie gewerkt aan hun ideale buurt en hun ideale huurwoning. Woonbedrijf, woningcorporatie in Eindhoven en opdrachtgever van SPACE-S, heeft klanten de unieke kans gegeven om hun eigen ruimte te creëren. Meer dan 400 zeer betrokken (toekomstige) bewoners en 1400 ingeschrevenen hebben sinds december 2012 meegewerkt en meegedacht aan SPACE-S. Zij delen via Facebook, en via ontmoetingen en workshops hun woonwensen en ideeën. Deze wensen bepaalden de invulling van de wijk. Nu is het ontwerp van SPACE-S, bestaande uit 402 huurwoningen, klaar voor de laatste toets door de bewoners.

Bewoners kiezen waar ze willen wonen.

 

Bewoners bekijken de 3D film met de door hun ontworpen woningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Converseren en co-creëren

Via online en offline conversatie is het plan stap voor stap gemaakt en getoetst. Eerst gingen de toekomstige bewoners aan de slag met de woonomgeving. SPACE-S is onderdeel van Strijp-S dat transformeert van industrieterrein naar hoog stedelijk gebied. Dit betekent dat er in de wijk een relatief grote ‘massa’ wordt ontwikkeld die past bij de stedelijke dichtheid.

 

Toekomstige bewoners vinden het belangrijk dat deze massa een prettige ‘lichtheid’ krijgt, ze zien zich al wonen aan de hofjes. De hofjes met groen en water zijn straks de verbinding tussen de negen woongebouwen.

 

Er is ook veel aandacht voor gezamenlijke ruimten, bijvoorbeeld een gezamenlijke woonkamer voor feestjes, een logeerruimte en een moestuin. Deelnemers zien ook graag levendigheid en ondernemerschap terug op SPACE-S. Er zijn opvallend veel kleine ondernemers met ideeën om wonen en werken op een nieuwe creatieve manier te combineren.

 

Samen ontwerpen

Om de woningen en woongebouwen te ontwerpen ging een team van bewoners en architecten met elkaar aan de slag tijdens de zogenaamde ontwerpateliers. Ze keken onder andere naar gevels, materialen, ramen, balkons, groeninrichting, paden en hekken. Op basis van schetsen, voorbeelden en visualisaties konden bewoners hun mening geven. Zo werd direct duidelijk welke uitwerkingen in de smaak vallen, en welke opties afgestreept kunnen worden. Met het voorlopige ontwerp als resultaat.

 

In het najaar van 2014 wordt dit ontwerp verder uitgewerkt om vervolgens de vergunningen aan te vragen. Naar verwachting kunnen we dan in het tweede kwartaal van 2015 starten met de bouw en eind 2016 de eerste woningen opleveren. Het gaat allemaal in een hoog tempo, maar dat is juist de wens van de bewoners.

Impressie van de woningen op SPACE-S

 

Bewoners voorzien de ontwerpen van commentaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de voorlopige plannen voor SPACE-S?

Het plan kent een programma met 402 woningen in een mix van allerlei verschillende typen. De woningen zijn verdeeld over negen gebouwen. Het was een wens van de bewoners om de mix overal door te voeren. Dus op bijna elke verdieping van elk gebouw vind je de verschillende typen. Er komen 147 appartementen (variërend van klein tot groot), 61 lofts, 52 studio´s en 142 studentenwoningen (groepswoningen en zelfstandige).

 

De huurprijzen van de woningen in dit plan liggen (nagenoeg allemaal) onder de huurtoeslaggrens. De huurprijzen voor de reguliere appartementen variëren van € 470,00 tot € 640,00 en de loftwoningen vanaf € 540,00. Studentenwoningen kosten vanaf € 225,00 voor een kamer en € 340,00 voor een zelfstandige eenheid.

comments powered by Disqus

Alles over SPACE-S