De gezamenlijke aanpak van Eindhovense corporaties, gemeente, professionele partners en bewoners voor de zogenoemde actiegebieden slaat aan. De aanpak heeft ervoor gezorgd dat de extra aandacht voor drie gebieden niet meer nodig is. Het gaat om Lievendaal (Strijp), Sintenbuurt (Stratum) en Achtse Barrier-De Hoeven (Woensel-Noord). Daar wordt de inzet in overleg met de bewoners de komende periode afgebouwd.

 

Gebiedsgericht Werken 

Eindhoven streeft natuurlijk naar een goede leefomgeving in álle wijken en buurten. Maar actiegebieden zijn gebieden waar wat extra aandacht nodig is om dit te bereiken. Het gaat daarbij om het realiseren van een voldoende basiskwaliteit en het zoveel mogelijk wegwerken van achterstanden (individueel en collectief). Gemeente en corporaties trekken hier samen met professionele partners en bewoners in op.

 

De aanpak bestaat in de huidige vorm sinds 2012. Toen werd het plan van aanpak Gebiedsgericht Werken vastgesteld en is ervoor gekozen om één naam te hanteren voor de bestuurlijk aangewezen gebieden, namelijk ‘actiegebied’. Concreet betekent aanwijzing voor een gerichte inzet van partijen bovenop de inzet van reguliere middelen. Denk hierbij aan inzet van instrumenten als subsidies en waardebonnen, extra inzet van de wijkcoördinatoren, stadstoezicht, politie en andere professionele partners, de aanpak van de woningvoorraad of de inrichting van de wijk, de verbetering van de leefbaarheid en een buurtcontract.

 

Negentien actiegebieden in de periode 2015 t/m 2018

Op basis van een gezamenlijke analyse in 2013, heeft het college samen met de corporaties een besluit genomen om voor de periode 2015 t/m 2018 negentien actiegebieden aan te wijzen. Die aanwijzing is een eerste belangrijke stap.

 

De uitwerking per gebied wordt later dit jaar duidelijk: allereerst moet de opgave en gewenste aanpak per gebied worden bepaald. Dit gebeurt mede op basis van de lopende aanpak. Ook komen er afspraken over de bijbehorende inzet omdat gebieden van elkaar verschillen qua problematiek, inzet en beoogd resultaat.

 

De gemeente en corporaties gaan vanaf maart 2014 daarom gericht met bewoners en andere partners in gesprek om dit per actiegebied voor de periode 2015 t/m 2018 uit te werken, hierover afspraken te maken en later dit jaar besluiten te nemen.

 

De actiegebieden voor de periode 2015 t/m 2018 zijn daarmee de volgende:

Stratum: Burghplan, Kerstroosplein, Kruidenbuurt, Tivoli

Strijp: ’t Ven, Drents Dorp

Gestel: Bennekel, Blaarthem, Genderdal

Tongelre: Doornakkers, Lakerlopen

Woensel-Noord: Vlokhoven, ‘t Hool, Eckart-Vaartbroek

Woensel-Zuid: Mensfort, Woensel-West, Rapenland, Kronehoef, Hemelrijken & Gildebuurt

 

Drie gebieden actiegebied ‘af’

Voor drie gebieden geldt dat aanwijzing als actiegebied niet meer nodig is, namelijk Lievendaal (Strijp), Sintenbuurt (Stratum) en Achtse Barrier-De Hoeven (Woensel-Noord). Na 2014 wordt de extra aandacht voor deze gebieden in overleg met de bewoners en professionele partners geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat de samenwerkende partijen, rekening houdend met de specifieke karaktertrekken van de buurt, afspraken maken over de inzet in 2015 en hun activiteiten uiteindelijk in 2016 naar het niveau zullen brengen dat standaard is voor andere wijken in de stad.

comments powered by Disqus