De gemeente Eindhoven heeft weer een deel van haar eigen vastgoed verkocht. De negen resterende appartementen in het complex Aquaveste, die nog in het bezit waren van de gemeente, zijn verkocht aan Woonbedrijf. Hiermee zijn de laatste woningen van het complex aan de Waterlinie in Meerhoven verkocht.

 

Crisismaatregelen

Aquaveste bestaat uit 24 woningen, zowel grondgebonden woningen als appartementen. De gemeente Eindhoven stond voor 17 van de 24 woningen binnen het project garant. Gezien het belang voor het realiseren van het huidige Spilcentrum en de crisis die roet in het eten dreigde te gooien, heeft de gemeente destijds crisismaatregelen genomen om de bouw door te laten gaan. Naast het Spilcentrum heeft de gemeente de woningen laten realiseren zonder uitzicht op een eindgebruiker. Mede hierdoor konden beide projecten, ongeacht de crisis, worden uitgevoerd. Afgelopen voorjaar zijn de grondgeboden woningen al verkocht.

 

Crisismaatregelen niet voor niets

Wethouder Yasin Torunoglu: “Het is goed voor de wijk dat de laatste appartementen in Aquaveste nu ook bewoond gaan worden. Dit draagt bij aan leefbaarheid van het woongebied. Dat was namelijk ook de bedoeling van de crisismaatregelen. Dankzij deze maatregelen heeft Meerhoven haar eigen centrum heeft gekregen en is de bouw van het Spilcentrum gerealiseerd. Met de verkoop van deze negen appartementen aan Woonbedrijf ronden wij dit traject af”.

 

Verkoop verloopt voorspoedig

Het gaat goed met de verkoop van woningen en kavels in Meerhoven. Zowel de verkoop van de kavels, bestemd voor particulieren, evenals de contractvorming voor de stedelijke kamers met ontwikkelaars verloopt voorspoedig. De komende jaren wordt er dan ook volop bouwactiviteit verwacht in Waterrijk. Hiermee zal de wijk, na een korte onderbreking door de crisis, verder afgerond worden zoals beoogd.

 

Realisatie huurwoningen

De overdracht van de woningen aan Woonbedrijf wordt binnenkort opgestart. Daarna kan Woonbedrijf de verhuur gaan opstarten. Ingrid de Boer, algemeen directeur Woonbedrijf: “Woonbedrijf wil graag een bijdrage leveren aan de volkshuisvestelijke opgaven die er liggen voor de gehele regio Eindhoven-Helmond. In deze appartementen zullen we woningzoekenden huisvesten op zoek zijn naar snel beschikbare, goede en betaalbare woonruimte, maar die door hun positie op de woningmarkt niet snel in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De appartementen zijn daarom bestemd voor een mix van bewoners zoals statushouders, mensen die net een relatieverbreking achter de rug hebben en mensen met woonbegeleiding. We weten dat er vanuit die groepen een grote vraag is naar woningen.”

comments powered by Disqus