​Woonbedrijf vindt het belangrijk dat u als huurder goed én betaalbaar woont. Wij merken dat het inkomen van veel huurders onder druk staat. Ook Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf (HVW) maakt zich zorgen en riep ons op de huur niet te verhogen. Wij hebben hieraan gehoor gegeven en verhogen de huren van onze woningen in 2015 niet.

 

Huurbeleid 2015

Ons huurbeleid van 2015 houdt in dat wij de huur niet verhogen voor:

 

  • Alle woningen van Woonbedrijf, zowel boven als onder de huurtoeslaggrens;
  • Alle woningen van Vestide, zowel boven als onder de huurtoeslaggrens;
  • Alle bergingen, garages, carports en parkeerplaatsen.

 

De huurtoeslaggrens in 2015 is 710,68 euro en 403,06 euro voor huurders tussen 18 en 23 jaar.

 

Met deze maatregel wijken wij af van het landelijk beleid van het Rijk. Dat zegt dat wij de huren met maximaal 2,5% mogen verhogen. En als wij de inflatie zouden volgen, zouden we de huren met 1% verhogen. Maar wij vinden het belangrijk dat onze huur betaalbaar blijft voor u als huurder. Daarom verhogen wij uw huur dit jaar niet.

 

Ook geen huurverhoging hogere inkomens

Wij kiezen ervoor om ook de huren van de duurdere woningen niet te verhogen. HVW en wijzelf zien namelijk ook bij de huurders van duurdere woningen inkomensproblemen. Bijvoorbeeld bij gepensioneerde huurders of huurders die hun baan verliezen.

 

Ook kiezen wij niet voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Wij vinden dat u moet betalen voor wat u krijgt. Dat staat los van uw inkomen.

 

Geen gevolgen voor de dienstverlening

Als we de huur niet verhogen scheelt dat jaarlijks 1,8 miljoen aan inkomsten. De lagere opbrengsten kunnen wij met ons eigen vermogen opvangen. Ons huurbeleid van 2015 gaat dus niet ten koste van onze dienstverlening, het onderhoud aan uw woning of het bouwen van nieuwe woningen.

 

Servicekosten

Deze jaarlijkse huurverhoging gaat alleen over uw kale huur. Naast uw kale huur betaalt u elke maand een voorschot voor servicekosten. Elk jaar, uiterlijk in juli, ontvangt u de afrekening van uw servicekosten en een berekening van het voorschot voor het komende jaar. Het kan zijn dat uw voorschot voor servicekosten het komende jaar hoger of lager is dan het voorschot dat u nu betaalt.

 

Lees hier alles over uw servicekosten, de afrekening en uw nieuwe voorschot.

 

comments powered by Disqus