Visie Lievendaal in beeld gebracht

Op vrijdag 4 april jl. is een unieke foto-expo geopend. Deze foto-expo geeft een beeld van de bewoners van Lievendaal (Eindhoven). En hoe zij naar hun buurt kijken. Tot 1 mei a.s. is deze te bezichtigen in Gemeenschapscentrum Lievendaal Lievendaalseweg 3 in Eindhoven, tijdens openingstijden van het Gemeenschapscentrum. Het gaat over mensen en hun verhalen. En hun visie op de buurt. Die bijzondere mensen zijn verbeeld.

 

Mooie verhalen van Lievendalers 

Marc Eggermont (l) van Woonbedrijf interviewt bewoner en bewoners nemen boek “I love Lievendaal` in ontvangst.

Fotoclub Lievendaal heeft begin 2014 met een oude technische camera ruim 100 bewoners, in de leeftijd van 5 tot 91 jaar, op de gevoelige plaat*) gezet. En tegelijkertijd haalden woningcorporatie Woonbedrijf en gemeente Eindhoven mooie verhalen van Lievendalers op. De Lievendalers vertelden uitgebreid over hun beleving van de buurt. Ook gaven ze mee wat ze graag anders willen zien. Dit heeft geleid tot de wijkvisie die er nu ligt over Lievendaal.

 

Op ludieke wijze hebben wethouder Yasin Torunoglu (Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie) en Marc Eggermont, algemeen directeur van Woonbedrijf de foto-expo geopend. Daarna ontvingen zij het boek “I love Lievendaal”. In het boekje staan de foto’s die gemaakt zijn van de bewoners en van de wijk. Verder staat er ook de wijkvisie in en geven gemeente en Woonbedrijf aan waar ze de komende jaren aan willen werken: hoofdthema’s, aandachtspunten en actiepunten.

 

Lappendeken en mozaïek

Lievendaal is een lappendeken van buurtjes. Dat is de kracht van Lievendaal en dat blijft behouden. Met stijlen en sferen uit verschillende tijden. De wederopbouw van vlak na de oorlog en de laatste decennia zijn terug te vinden. Met als bijzonder baken een kerktoren als religieus erfgoed van een kerk die er maar dertig jaar heeft gestaan.

 

Lievendaal is ook een mozaïek van mensen. Sommige bewoners wonen er al lang en kennen elkaar door en door. En anderen wonen er pas net en zoeken op hun eigen manier naar een binding met de buurt.

 

Impulsen

Op het gebied van wonen wil Woonbedrijf de keuze aan buurtjes en woningen behouden. Bewoners hebben duurzaamheid en betaalbaarheid wel op de agenda geplaatst. Verder willen ze meer aandacht voor het openbaar gebied. De bewoners willen wel graag dat er een supermarkt in de buurt komt en dat het gebied rondom de Lievendaal en het oude Lidlpand een kwaliteitsimpuls krijgt. Verder is er aandacht voor gezondheid en eenzaamheid. Het is natuurlijk ook goed nieuws dat Lievendaal geen actiegebied meer is. Maar alle partijen houden wel de vingers aan de pols.

comments powered by Disqus

Foto's en beelden

Bekijk in onze beeldenbank foto's van de expo en een aantal foto's die te bezichtigen waren op de expo.

Bekijk foto's