​Bibliotheek, ontmoetingspunt en voorzieningen door burgerinitiatief

In de loop van 2013 werd duidelijk dat de Openbare Bibliotheek haar filiaal aan de Tarwelaan (Winkelcentrum Vaartbroek) zou gaan sluiten. Dit betekende voor wijkbewoners dat er, naast de mogelijkheid om in de buurt boeken te lenen, óók een belangrijke ontmoetingsplek zou wegvallen uit de wijk.

 

Woonbedrijf heeft de bewoners van Vaartbroek toen uitgedaagd om zelf met een plan te komen hoe deze lege plek ingevuld zou kunnen worden. Dat heeft tot goede ideeën geleid en het resultaat is dat op vrijdag 3 oktober 2014 ‘t BIEB Dommelbeemd officieel is geopend. BIEB staat voor Bewoners Inloop En Buurtcentrum; voor bewoners, van bewoners en door bewoners.

 

Wat is BIEB?

De organisatie en beheer is geheel in handen van vrijwilligers die zich verenigd hebben in een beheerstichting. De participanten hebben meteen het stokje overgenomen en alles voortgezet. In feite is het bibliotheekfiliaal niet gesloten geweest, behalve voor een kleine verbouwing.

 

In BIEB Dommelbeemd is plaats voor:

 

  • Burgerbibliotheek Dommelbeemd (bookcrossing)
  • Inge’s Eettafel (biologische lunchroom)
  • Het huiskamerproject van GGzE en Lunetzorg
  • Kantoor- en spreekkamers van Buurtzorg en Zuidzorg
  • Het steunpunt van de gemeente Eindhoven
  • Het wekelijkse inloopspreekuur van Woonbedrijf, Politie, Gemeente Eindhoven en Wijeindhoven is voortaan ook in de BIEB (voorheen aan de Sonseweg 50). Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur kunnen bewoners hier terecht met vragen en suggesties over wonen.

 

Openingstijden

Was de Bibliotheek voorheen 3 dagdelen per week geopend, nu kun je van maandag tot en met zaterdag binnenlopen in de Burgerbibliotheek (openingstijden: maandag van 13.00 tot 17.00 uur, van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur). Dat is op zich al een groot succes. BIEB Dommelbeemd zoekt nog vrijwilligers zodat de openingstijden verder verruimd worden.

 

Ontwikkelend beheer

Mary-Ann Schreurs, wethouder Cultuur, Design, Innovatie van de gemeente Eindhoven en Joyce Hijdra, districtsmanager van Woonbedrijf hebben samen met initiatiefnemers Tom Hoksbergen en Theo Jaspers van het leefbaarheidsteam Eckart/Luytelaer tijdens de feestelijke opening op 3 oktober het uithangbord van BIEB Dommelbeemd onthuld in het bijzijn van alle betrokken partijen.

 

Gemeente en Woonbedrijf hebben zich verbonden aan transformatieproces van de wijken Eckart en Vaartbroek via de werkwijze Ontwikkelend Beheer en Bewoners aan Zet door klantgestuurd te opereren.

 

BIEB Dommelbeemd is een van de mooie resultaten die ontstaan zijn vanuit dit burgerinitiatief. Bij Ontwikkelend Beheer worden bewoners als primaire eigenaar van de buurt betrokken bij projecten om op die manier een goede balans te krijgen tussen eigenaarschap, inzet, en resultaat.

 

Alles rondom BIEB Dommelbeemd is te volgen via Facebook.

comments powered by Disqus

Beeldmateriaal

Bekijk de foto's en het beeldmateriaal van deze opening in onze beeldenbank.

Bekijk foto's