Expo Woonbedrijf toont co-design in buurten

Tijdens de Dutch Design Week 2017, van 21 tot en met 29 oktober, bent u welkom op onze expo Way to GO-Design! We laten een selectie zien van projecten in onze buurten waar co-design een belangrijke rol speelt. Want bewoners en designers werken bij ons al jaren samen aan prettige buurten. De ster van de expo: Wilitha uit de Coevering, met haar koffiekar Get Together!

Coevering schittert op Way to GO-Design!

Wilitha woont in één van de flats in de Coevering in Geldrop. Zij wilde haar buren samenbrengen, want in de flats kom je elkaar niet veel tegen. Dus bedacht ze in 2014, samen met ontwerper Tsjalke Bouma, de koffiekar Get Together. Van het voor- tot het najaar staat ze met de kar aan de rand van het bos, om samen met haar medebewoners koffie te schenken voor haar buren.

 

Dat doet ze nu ook op de DDW17, op de expo Way To Go-Design. Bezoekers krijgen van Wilitha en haar buren een heerlijk kopje koffie of thee aangeboden. Wethouder Miranda Verdouw woont ook in de Coevering. Zij kwam Wilitha meehelpen met koffieschenken op de expo!

 

 

Co-design in de buurten van Woonbedrijf

Wat is prettig wonen? En wat betekent dat voor de woningen, voor de buurt en voor het samen leven in die buurt? Dat weet niemand beter dan de bewoners zelf! Daarom krijgen bewoners bij Woonbedrijf de ruimte om zélf vorm te geven aan hun buurt. Co-design is al jaren de manier waarop we dat doen in buurten waar veel huizen van Woonbedrijf staan.

 

Bewoners denken dus mee, bepalen mee én werken mee aan prettig wonen in hun buurt. Zowel bij nieuwbouwprojecten als in bestaande buurten.

 

 

 

Expo Way to GO-Design

De wensen van onze klanten zijn sturend voor ons werk en dankzij designers kunnen we samen stappen zetten. Wij maken als organisatie grote sprongen door te experimenten en te leren, op zoek naar oplossingen. Wij willen onze kennis en ervaringen breder en slimmer met elkaar delen. Intern, maar ook met u! Buurtbewoners, designers en Woonbedrijf delen ervaringen met jou op de expo Way to GO-Design.

 

Waar en wanneer?

Kom langs en laat u rondleiden door de ontwerpers of actieve buurtbewoners.

 

Datum: 21 tot en met 29 oktober 2017
Adres: Wal 2 in Eindhoven

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 

 

Wat is er allemaal te zien en te beleven?

Way to GO-Design is een interactieve expositie met een selectie van onze co-designprojecten.

 

SPACE-S op Strijp-S

SPACE-S is een bijzondere nieuwe buurt met 402 woningen op Strijp-S. Bewoners waren hier vanaf een leeg veld mede-opdrachtgever. Ruim 1.000 mensen bepaalden samen het DNA, de structuur en inrichting van deze nieuwe woonbuurt. Zij bepaalden samen hoe de buitenruimte, de woningen en de gebouwen eruit zien én hoe zij op SPACE-S samen leven. 

 

Online en offline, tijdens bijeenkomsten, inspiratiesessies, via Facebook en op eigen initiatief inspireerden bewoners elkaar en gaven richting aan het definitieve ontwerp. Dat heeft geleid tot een bijzondere eigen buurt, die nu écht van de bewoners is.

 

Over SPACE-S

 

 

 

Gerretsonhof in Prinsejagt

 

Voor het ontwerp van Gerretsonhof in Prinsejagt nodigde Woonbedrijf bewoners uit om mee te denken. Eerst vroegen we buurtbewoners naar de woonwensen. Er was behoefte aan seniorenwoningen aan een hofje. Daarna werkten we met toekomstige bewoners verder aan het ontwerp en de inrichting van de hofjes. De architect en social designers begeleidden het proces om de bewoners keuzes te laten maken.

 

Over Gerretsonhof

 

 

Coevering in Geldrop

Zeven galerijflats, aan de rand van het bos in de Geldropse buurt de Coevering. Hoe is het om in de flats te wonen? Wat is goed, wat kan beter? Vragen die samen met designers werden gesteld aan de buurtbewoners. 

 

De bewoners bleken trots op het bos. Het wonen in de flats was best oké. Maar de uitstraling van de flats kon wel beter! Samen met designers en bewoners werd dat opgepakt. Met als resultaat: opgeknapte en herkenbare flats en een speeltuin als ontmoetingsplek. En de koffiekar Get Together van Wilitha natuurlijk!

 

Over Coevering

 

 

Aurora op TU/e-campus

 

Internationale studenten aan de TU/e lijken soms weinig aansluiting te zoeken of te vinden in de stad. Voor de ontwikkeling van Aurora, 303 studentenwoningen op het campusterrein, vroegen designers aan toekomstige bewoners naar hun wensen. De belangrijkste wens was om meer mensen te ontmoeten. Dat leidde tot een ontmoetingsruimte, die in het ontwerp een prominente plek kreeg.

 

Over Aurora


 

Aireywijk in Genderdal 

 

De woningen in de Aireywijk waren toe aan een opknapbeurt. Een mooie kans om er een zeer duurzame wijk van van te maken, vond Woonbedrijf. Maar duurzaamheid was niet het eerste waar de bewoners zélf aan dachten. Tijdens gesprekken ontdekten we dat comfort, veiligheid en betaalbaarheid de belangrijkste wensen en behoeften waren. En dat bleek heel goed te combineren met onze duurzaamheidsambitie!

 

Over Aireywijk

 

De designers

Cindy van den Bremen is verantwoordelijk voor concept en uitvoering van de expo.

 

Uit de Buurtfabriek

Studio Toov

Studio 1:1

Philémonne Jaasma

De Loods

Almar Ontwerpt

Marlies van Weelden

Tsjalke Bouma

Auke van de Kerkhof

DuneWorks

 


 

 

comments powered by Disqus