Dit kozijn is op expeditie… maar waarom? En waar gaat het heen?

Oude kozijnen, die tot voor kort nog ramen in de wijk Geestenberg omlijstten, worden momenteel volop hergebruikt. Bewoners van Strijp-S bouwen er samen een tijdelijk paviljoen van. Bewoners van de Geestenberg maken een kas die weer terugkeert naar hun eigen wijk. Een deel van de kozijnen worden tijdelijk opgebouwd tot tentoonstellingsruimtes voor de Dutch Design Week. Andere kozijnen gaan op reis door Nederland. Of ze landen permanent in een kerk. Waarom? Omdat restmateriaal uit een renovatie best een tweede leven verdient.

 

Van renovatie naar meervoudige waardecreatie

Geestenberg is een prachtig voorbeeld van een typische jaren 70 ‘bloemkool-wijk’ , met woonerven en veel openbaar gebied met allerlei ontmoetingsplekken. Woonbedrijf is bezig de 269 huurwoningen in deze wijk duurzaam te renoveren. Daarbij gaan we uit van de kracht van de wijk: de bijzondere architectuur en het sterke sociale karakter. De renovatie is hard nodig, de woningen worden energiezuiniger gemaakt en er is nu flink wat houtrot. Maar tijdens de renovatie kwamen we ook kozijnen tegen die nog bruikbaar zijn voor hergebruik. Die kozijnen gingen niet de afvalcontainer in, maar zitten nu in een ‘kozijnenbank’ die kan worden ingezet voor allerlei nieuwe projecten. De kozijnen zijn genummerd en we houden bij waar ze zijn.

 

Wat wordt er gedaan met de kozijnen?

De kozijnen zijn dus op reis. Ze hebben al diverse bestemming gehad.

 

 

2013: S-CAPE

Tijdens de Dutch Design Week 2013 wordt met de kozijnen het paviljoen S-Cape opgebouwd op het Ketelhuisplein. Een tijdelijk paviljoen met een ontmoetingsruimte, een persruimte, een Wifi-hotspot en een buitenruimte. Dit project laat zien dat een modern en strak design uitstekend te combineren is met hergebruik van materialen. De kozijnen uit de wijk Geestenberg vormen een belangrijk onderdeel van de constructie.

 

 

 

2013: NERU City Lab

NERU City Lab, een groep van creatieve denkers, kunstenaars, architecten en ontwerpers uit Rusland en Nederland, maakt datcha’s van de kozijnen. Datcha’s zijn Russische buitenhuisjes. Woonbedrijf zorgt voor huisvesting voor de Russische uitwisselingsstudenten die betrokken zijn bij NERU City Lab. In ruil daarvoor laten zij zien hoe de kozijnen ook hier een nieuw leven kunnen krijgen. De ideeën voor de datcha’s worden geëxposeerd in de bibliotheek in de Witte Dame.

 

 

 

 

 

2014: Glaspaviljoen

Huidige en toekomstige bewoners van Strijp-S in Eindhoven creëren samen een glaspaviljoen, om elkaar daar te ontmoeten, te vergaderen of zaken te exposeren. Het doel van het paviljoen is om verbinding te maken tussen bewoners, ondernemers en bezoekers van Strijp-S, op cultureel, maatschappelijk, sociaal en creatief vlak. Het glaspaviljoen wordt geheel gemaakt van herbruikbare materialen, met als basis de kozijnen uit de wijk Geestenberg. Het paviljoen wordt geopend bij de start van de Dutch Design Week (van 18 tot en met 26 oktober 2014).

 

 

 

 

2014: OPEN UP

Op het terrein van SPACE-S staan tijdens de Dutch Design Week 2014 meerdere paviljoens, gemaakt van de kozijnen. Ook bouwen bewoners uit Geestenberg een kas van de kozijnen. Zowel de paviljoens als de kassen gaan na de Dutch Design Week naar volgende bestemmingen, waaronder de wijk Geestenberg.


2015: Leegstaande kerk

Er zijn plannen om met de kozijnen een bewonersruimte te realiseren in een leegstaande kerk in Eindhoven.

 

Van boom, tot kozijn, tot boom

Het kozijn als metafoor voor circulair denken

In Expeditie Kozijn volgen we het leven van het kozijn. Ooit begonnen als zaadje dat ontkiemt en uitgroeit tot een grote boom. Verwerkt tot kozijnen, die terecht komen in de woningen van de wijk Geestenberg.

 

Na 40 jaar worden zij er weer uitgehaald en nemen zij een nieuwe vorm aan; als kas, waar opnieuw een zaadje in ontkiemt. Van boom, tot kozijn, tot boom. De achterliggende gedachte is dat we materialen uit de aardkorst in gesloten kringlopen gebruiken en hergebruiken.

De invloed op ontwerpers

Designers, architecten en bouwers gaan steeds beter inspelen op het hergebruik van materialen en grondstoffen. De ‘kozijnenbank’ inspireert deze beroepsgroepen tot nadenken over het gebruik van deze materialen en de bouwwijzen die ze voor hun ontwerp kiezen.

 

 

The Natural Step van Woonbedrijf

  

Woonbedrijf en The Natural Step

Woonbedrijf omarmt de grondgedachten van The Natural Step. Net als de gemeente Eindhoven en de andere Eindhovense woningcorporaties. We werken stap voor stap toe naar duurzame woningen en een duurzame bedrijfsvoering. The Natural Step is de methode om met leveranciers en partners ideeën uit te wisselen over duurzame gezamenlijke activiteiten.

 

Grondstoffenbank

The Natural Step benoemt vier principes om een duurzame samenleving te creëren: put de bodem niet uit, gebruik geen schadelijke chemische stoffen, tast de natuur niet aan en heb aandacht voor mensen.

 

In het kader van deze methode worden alle herbruikbare bouwmaterialen de komende tijd geïnventariseerd en gedocumenteerd; de kozijnenbank is een eerste knipoog naar de grondstoffenbank. De grondstoffenbank geeft ons inzicht in de beschikbare materialen. Hoe kunnen we materialen optimaal opnieuw inzetten? En hoe kunnen we bijdragen aan het geleidelijk opbouwen van stoffen in onze aardkorst? Zo putten we de bodem niet uit en dragen we bij aan een duurzame samenleving.


 

Uw kozijn op reis!

Waar is mijn kozijn?

De kozijnen hebben 40 jaar lang het leven van bewoners gezien: achter die kozijnen hebben zich vele levensgebeurtenissen afgespeeld. We hebben alle bruikbare kozijnen genummerd. Het kozijn waar u achter heeft gewoond is misschien ook wel een tweede leven gaan leiden. Een leven dat u kunt volgen!

 

Ook als nieuwe “eigenaar” van een kozijn wordt er iets van u gevraagd. Vanaf nu bent u verantwoordelijk voor dit kozijn, dus ook voor zijn levenspad. Volg uw kozijn via kaart hierboven. Óf plaats een kozijn dat u gebruikt op de kaart! 

 

Partners van Expeditie Kozijn

Expeditie Kozijn is mede mogelijk gemaakt door:

 

Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl
Buurtcultuurfonds Woonbedrijf
Plan-S
Stichting Mijn SAS-3

Bewonersvereniging Loftbewoners-S

Toekomstige bewonersvereniging SPACE-S
Wijkbewoners Geestenberg
Power-S

comments powered by Disqus