Pilot voor minder licht, goed voor plant, dier én mens

In de ‘Groene Long’, een groot park in de wijk Geestenberg, staan goede straatlantaarns. Goed voor het gevoel van veiligheid, maar niet goed voor de planten en dieren. Het licht verstoort namelijk het natuurlijk bioritme. Met de pilot De Nachtvlinder willen we hier iets aan doen.

 

De Nachtvlinder

Woonbedrijf werkt aan een ‘natuurlijke stad’. We vinden het belangrijk dat mens, plant en dier zo veel mogelijk in balans zijn in onze wijken. Dus ook in Geestenberg, waar wij veel woningen verhuren. Maar in de ‘Groene Long’ bedreigt de straatverlichting de insecten en nachtvlinders, die gefixeerd rond het licht blijven vliegen.

 

Daarom deed Studio 1:1 in opdracht van ons onderzoek en ontwierp De Nachtvlinder. Dit is een tijdelijke en informatieve beplakking van de lantaarnpalen in de ‘Groene Long’. De kap van de lamp wordt afgeplakt met een groen, informatief patroon. Het licht wordt daardoor minder fel en dat is goed voor de dieren. Tegelijk staat er op de paal informatie over de verschillende soorten nachtvlinders, die informatief zijn voor de voorbijganger.

 

Deze pilot duurt een half jaar. Daarna bekijken we de reacties en de gevolgen. Op 24 september, tijdens de jaarlijkse Wijkmarkt op Burendag, krijgen de bewoners meer informatie.

 

 

 

GroenGeestenberg

Woonbedrijf vindt het erg belangrijk dat de huurders ook zélf met thema’s als biodiversiteit, water en groen aan de slag gaan. Pas als zij het belang inzien van dit onderwerp, dan krijgen we het sámen voor elkaar. Zo ook in Geestenberg.

 

Begin 2016 is GroenGeestenberg gestart met als belangrijkste doel om samen met de bewoners aan de slag te gaan met deze thema’s. Dat we daarmee juist hier gestart zijn, is geen toeval: Geestenberg ligt vlakbij het natuurrijke Dommeldal. Hopelijk inspireert het om met dezelfde energie als Woonbedrijf te werken aan een gezonde, leefbare stad!

 

Bekijk alle duurzame projecten in Geestenberg.


Zorg voor biodiversiteit

“Voor Woonbedrijf is duurzaamheid meer dan alleen maar duurzaam bouwen, het isoleren van woningen en het opwekken van schone energie. We gebruiken daarvoor duurzaamheidsvisie The Natural Step. Naast het  isoleren van de woningen, mogen we de omgeving waar die woningen in staan niet vergeten.

 

De woning staat, en onze klant woont, in een eco-systeem. Als dat eco-systeem niet op orde is, dan krijgen we te maken met oververhitte steden, met wateroverlast en met plekken waar belangrijke diersoorten geen plek meer hebben.

 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan bijen. De meeste bijenvolken wonen in de stad, omdat dat nu nog een redelijk veilige, omgeving is. Gaan we daar niet zorgvuldig mee om, dan verdwijnt de bij ook uit de stad, waardoor het verhaal van de bloemetjes en bijtjes ook steeds lastiger wordt…” aldus Rob Bogaarts, districtsmanager Tongelre en portefeuillehouder Duurzaamheid bij Woonbedrijf.


Bewoners maken de stad

Ook de gemeente Eindhoven, eigenaar van de lantaarnpalen, werkt graag mee. Gebiedscoördinator stadsdelen Tongelre en Woensel-Zuid, Ursula Gerritsen van de Gemeente Eindhoven: “We ondersteunen dit project in de openbare ruimte vanwege de raakvlakken met het beleid wat Gemeente Eindhoven voert op het gebied van Groen en Duurzaamheid.

 

Het is een creatief en vooruitstrevend initiatief om bewoners in de wijk bewust te maken van hun eigen leefomgeving en de effecten van bijvoorbeeld licht op de biodiversiteit in dit mooie stukje groen in Eindhoven. Daarnaast hecht de gemeente er belang aan dat juist de bewoner zelf meegenomen wordt in dit project. Bewoners maken de stad. Het is belangrijk dat mensen meedenken over onderwerpen in hun eigen wijk.”

 


 

 

comments powered by Disqus